Cecyliusz

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie forma męska nomen gentilicium Caecilii (zob. CECYLIA).

W Polsce, poza zakonami, nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Caecilius, ang. Cecil, ros. Cecilij, wł. Cecilio.

Święci, którzy nosili to imię, dość często pojawiają się w starych martyrologich i kalendarzach. Bywa, że myleni są z bliskobrzmiącymi Cecylianami (Caecilianus - Caecilius). Należeli zapewne do kilku grup męczenników afrykańskich lub hiszpańskich, zwłaszcza zaś kartagińskich. Ich rozróżnienia lub identyfikacja są jednak trudne lub - z braku bardziej precyzyjnych wiadomości - wprost niemożliwe. Z tych też powodów tutaj ich pomijamy; sygnalizujemy natomiast męczennika doby współczesnej, o którym w aneksie:

Cecyliusz
 obchodzi imieniny