Tego dnia świętują

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie forma męska nomen gentilicium Caecilii (zob. CECYLIA). W Polsce, poza zakonami, nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Caecilius, ang. Cecil, ros. Cecilij, wł. Cecilio. Święci, którzy nosili to imię, dość często pojawiają się w starych martyrologich i kalendarzach....

Zobacz więcej o: Cecyliusz
Obchodzi imieniny:
15 maja,
3 czerwca

Jest to imię pochodzenia germańskiego. Składa się z członu ferd- (fried-) 'pokój' i -nand (goc. nanthjan) 'ośmielić się'. U Wizygotów występowało imię Fridusmandhs (goc. frithus 'twierdza, mur'). Imię Ferdynand było częste w rodzinach królewskich Hiszpanii i Portugalii, np. nosił je Ferdynand Niezłomny,...

Zobacz więcej o: Ferdynand
Obchodzi imieniny:
30 maja,
3 czerwca,
19 października

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

To imię pochodzenia łacińskiego, żeńskie cognomen utworzone od podstawowego Cari­nus 'pochodzący od Carusa, syn Carusa'. Carina zatem to 'córka Carusa, droga, ukochana Cara'.Odpowiedniki obcojęz.: łac. Carina, ang. Carina,

Zobacz więcej o: Karina
Obchodzi imieniny:
3 czerwca,
4 czerwca,
2 sierpnia,
4 listopada

Jest to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się je od wyrazu pospolitego starogermańskiego karl (charal, charel, carl) 'małżonek, mąż'. Swoją popularność, najpierw wśród panujących, a potem wśród różnych warstw społecznych, zawdzięcza cesarzowi Karolowi Wielkiemu (742-812), twórcy potęgi państwa frankońskiego...

Zobacz więcej o: Karol
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
3 czerwca,
4 czerwca,
4 listopada

Jest to złożone imię pochodzenia germańskiego. W członie pierwszym zawarty jest element hlut- 'sławna, słynna', a w drugim -hild 'wojna, walka'. W dokumentach zapisywane jest jako Chlotildis, Clotildis, Clothildis. Z doby staropolskiej brak poświadczeń tego imienia. Dziś występuje bardzo rzadko. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Klotylda
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
3 czerwca,
4 października,
21 listopada,
26 listopada
Obchodzi imieniny:
11 marca,
3 czerwca,
29 lipca
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
3 czerwca,
22 lipca,
10 sierpnia,
5 września,
28 września

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Laurentinus.

Zobacz więcej o: Laurentyn
Obchodzi imieniny:
3 czerwca
Obchodzi imieniny:
3 czerwca

Jest to imię, które w dokumentach występuje w formach: Lestek, Lestko, prawdopodobnie jako zdrobnienie nie poświadczonego pełnego imienia Lścimir, Lścisław (por. lście 'chytrość'). Imię to występuje już w Kronice Galla. Nosili je również piastowscy książęta: Leszek (Lestek) Biały i Czarny. Formę Leszek...

Zobacz więcej o: Leszek
Obchodzi imieniny:
3 czerwca

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem., wł. Paula, fr. Paule. W literaturze hagiograficznej doliczyć się można co najmniej dziesięciu świętych noszących to imię. Niektóre stanowią w zapisach martyrologicznych nudum nomen, są imionami pozbawionymi jakiegokolwiek zarysu osobowości i dokładniejszych...

Zobacz więcej o: Paula
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
3 czerwca,
18 czerwca

Jest to imię biblijne wielokrotnie wzmiankowane w Starym Testamencie i w genealogii Chrystusa. Występuje w formie Tamara lub Tamar. Pochodzi prawdopodobnie ze źródła kananejskiego. Tłumaczy się je jako 'palma'. Z historii znamy królowę Gruzji tego imienia (1184-1213), miłośniczkę sztuki i mecenasa wielkiego...

Zobacz więcej o: Tamara
Obchodzi imieniny:
3 czerwca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego (Laurentius), genetycznie cognomen utworzone od nazwy miasta Laurentum. Laurentius to pierwotnie 'człowiek z Laurentum'. W Polsce imię znane od średniowiecza najpierw w formie łacińskiej Laurentius i pochodnych z niemieckiego: Lorenc, Lorko, a następnie pod wpływem...

Zobacz więcej o: Wawrzyniec
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
3 czerwca,
22 lipca,
10 sierpnia,
5 września,
27 września,
28 września,
14 listopada