Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
4 czerwca
Obchodzi imieniny:
4 czerwca

Imię to pojawiło się w Polsce bardzo wcześnie, wraz z kultem św. Floriana (XII w.). Wywodzi się ono z języka łacińskiego od imienia Florus. Utworzone zostało za pomocą sufiksu -ianus tworzącego m.in. cognomina. Zatem Florianus to pierwotnie 'należący do Florusa'. Imię Florus jest z gramatycznego punktu...

Zobacz więcej o: Florian
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
4 maja,
7 maja,
4 czerwca,
4 października,
10 października,
5 listopada,
3 grudnia,
17 grudnia

Jest to imię wywodzące się z języka włoskiego. Pochodzi ono od określenia francesco 'Francuz, Francuzik', jakim kupiec Piotr Bernardone nazwał swego syna Jana, kiedy wrócił z Francji. W Asyżu zaczęto powszechnie nazywać chłopca tym określeniem. Pod takim imieniem znany jest powszechnie. Na popularność...

Zobacz więcej o: Franciszek
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
29 stycznia,
17 lutego,
2 marca,
2 kwietnia,
11 maja,
4 czerwca,
17 czerwca,
20 czerwca,
14 lipca,
21 sierpnia,
16 września,
17 września,
25 września,
29 września,
4 października,
10 października,
29 października,
24 listopada,
3 grudnia
Obchodzi imieniny:
4 czerwca

To imię pochodzenia łacińskiego, żeńskie cognomen utworzone od podstawowego Cari­nus 'pochodzący od Carusa, syn Carusa'. Carina zatem to 'córka Carusa, droga, ukochana Cara'.Odpowiedniki obcojęz.: łac. Carina, ang. Carina,

Zobacz więcej o: Karina
Obchodzi imieniny:
3 czerwca,
4 czerwca,
2 sierpnia,
4 listopada

Jest to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się je od wyrazu pospolitego starogermańskiego karl (charal, charel, carl) 'małżonek, mąż'. Swoją popularność, najpierw wśród panujących, a potem wśród różnych warstw społecznych, zawdzięcza cesarzowi Karolowi Wielkiemu (742-812), twórcy potęgi państwa frankońskiego...

Zobacz więcej o: Karol
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
3 czerwca,
4 czerwca,
4 listopada

Imię pochodzenia greckiego: Kárpos 'urodzaj, owoc'. Nie można też wykluczyć dackiego pochodzenia imienia, od nazwy etnicznej Karpów, którzy zamieszkiwali obszar między Dunajem a Karpatami. W Polsce spotyka się przeważnie u wiernych Kościoła wschodniego. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Carpus, gr. Kárpos,...

Zobacz więcej o: Karp
Obchodzi imieniny:
4 czerwca,
8 czerwca

Jest to imię przyjęte z języka łacińskiego, tzw. imię teoforyczne. Pierwotnie brzmiało Quirinus (bóg Sabinów); należał on do tzw. bóstw wyższego rzędu (Iupiter, Mars, Quirinus). Prawdopodobnie nazwa tego boga wiąże się z nazwą obywateli rzymskich (Quirites) i pierwotnie służyła do określenia pokojowego...

Zobacz więcej o: Kwiryn
Obchodzi imieniny:
30 marca,
4 czerwca
Obchodzi imieniny:
30 marca,
4 czerwca