Karina

To imię pochodzenia łacińskiego, żeńskie cognomen utworzone od podstawowego Cari­nus 'pochodzący od Carusa, syn Carusa'. Carina zatem to 'córka Carusa, droga, ukochana Cara'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Carina, ang. Carina,