Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia germańskiego, występujące w krajach europejskich w formach: Emeryk i Ameryk. Pochodzi ono z dwuczłonowego imienia germańskiego Amalaryk (zapisane po grecku Amalárichos, po łacinie - Amalaricus). W pierwszym członie zawarty jest element Amala- (por. goc. Amalasvinta). Amalowie...

Zobacz więcej o: Emeryk
Obchodzi imieniny:
4 listopada

To imię pochodzenia łacińskiego, żeńskie cognomen utworzone od podstawowego Cari­nus 'pochodzący od Carusa, syn Carusa'. Carina zatem to 'córka Carusa, droga, ukochana Cara'.Odpowiedniki obcojęz.: łac. Carina, ang. Carina,

Zobacz więcej o: Karina
Obchodzi imieniny:
3 czerwca,
4 czerwca,
2 sierpnia,
4 listopada

Jest to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się je od wyrazu pospolitego starogermańskiego karl (charal, charel, carl) 'małżonek, mąż'. Swoją popularność, najpierw wśród panujących, a potem wśród różnych warstw społecznych, zawdzięcza cesarzowi Karolowi Wielkiemu (742-812), twórcy potęgi państwa frankońskiego...

Zobacz więcej o: Karol
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
3 czerwca,
4 czerwca,
4 listopada
Obchodzi imieniny:
4 listopada

Jest to imię pochodzenia litewskiego o niejasnej etymologii. Na gruncie litewskim jest tworem złożonym z elementów al- (jak w imieniu litewskim Al-mantas) i -girdas. Pierwszy człon al- jest niejasny, człon drugi łączy się z czasownikiem girti 'chwalić, sławić'. Nosił je syn Giedymina, ojciec Władysława...

Zobacz więcej o: Olgierd
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
4 listopada

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen Vitalis 'życiowy, zdolny do życia'. Wyrażało ono życzenie rodziców, żeby dziecko dobrze się chowało. Imię to jest w Polsce znane, choć rzadko używane. W średniowieczu brzmiało u nas Witalisz. Dobrze znają je dzieci z żartobliwych wierszyków o...

Zobacz więcej o: Witalis
Obchodzi imieniny:
28 kwietnia,
10 lipca,
20 października,
4 listopada