Tego dnia świętują

Cognomen rzymskie (dla mężczyzny Blandinus, a dla kobiety Blandina), utworzone na podstawie innego cognomen, tj. Blandus. To z kolei pochodzi od przymiotnika blandus, -a, -um 'pochlebny, powabny, wdzięczny, czarujący'. Blandinus to po prostu 'czaruś'. Cognomen to można też wyprowadzać od nazwy miasta...

Zobacz więcej o: Blandyn
Obchodzi imieniny:
5 listopada

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie żeńska forma cognomen Blandinus (zob. BLANDYN). Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem., wł. Blandina, fr. Blandine. To imię nosiła już męczennica ze starożytności. Obok niej przedstawiamy tu także błogosławioną czasów ostatnich. Blandyna, męczennica. Była...

Zobacz więcej o: Blandyna
Obchodzi imieniny:
2 czerwca,
5 listopada
Obchodzi imieniny:
5 listopada

Imię hebrajskie Elisheba, z grupy imion teoforycznych z elementem el- 'Bóg'. Całość interpretować można jako 'Bóg moją przysięgą'. Do Europy przyszło wraz z chrześcijaństwem. Spopularyzowało się dzięki św. Elżbiecie - matce Jana Chrzciciela i św. Elżbiecie Węgierskiej. Było to imię dość częste w rodzinach...

Zobacz więcej o: Elżbieta
Obchodzi imieniny:
18 czerwca,
4 lipca,
8 lipca,
21 października,
5 listopada,
14 listopada,
17 listopada,
19 listopada

Imię to pojawiło się w Polsce bardzo wcześnie, wraz z kultem św. Floriana (XII w.). Wywodzi się ono z języka łacińskiego od imienia Florus. Utworzone zostało za pomocą sufiksu -ianus tworzącego m.in. cognomina. Zatem Florianus to pierwotnie 'należący do Florusa'. Imię Florus jest z gramatycznego punktu...

Zobacz więcej o: Florian
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
4 maja,
7 maja,
4 czerwca,
4 października,
10 października,
5 listopada,
3 grudnia,
17 grudnia

Jest to żeńska forma imienia MODEST. W Polsce imię to występuje rzadko. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Modesta, ang., niem. Modesta, fr. Modeste. Święta Modesta żyła w VII stuleciu. Już w młodości była przyjaciółką św. Gertrudy z Nivelles, która objawiła się jej po swej śmierci. Z Gertrudą też prawdopodobnie...

Zobacz więcej o: Modesta
Obchodzi imieniny:
5 listopada

Jest to imię słowiańskie, złożone z elementów sławo- 'sława' i -mir 'pokój'. Człony tego imienia mogły ulec przestawieniu, w wyniku czego powstało nowe imię: MIROSŁAW. Imię Sławomir, poświadczone już w źródłach z XII w., występuje do dziś. Formy spieszczone to: Sławek (poświadczona 1224 r.), Sławko...

Zobacz więcej o: Sławomir
Obchodzi imieniny:
17 maja,
5 listopada,
23 grudnia

Jest to imię biblijne. Nosił je m.in. ojciec św. Jana Chrzciciela. Zarazem jest to imię teoforyczne: Zekarjah, które tłumaczy się: 'pamięć Jahwe, Jahwe pamięta'. Przypuszcza się, że formą zdrobniałą tego imienia jest inne imię biblijne - ZACHEUSZ (hebr. Zakkay). Imię to znane było w Polsce od średniowiecza,...

Zobacz więcej o: Zachariasz
Obchodzi imieniny:
6 kwietnia,
6 września,
18 września,
5 listopada