Sławomir

Jest to imię słowiańskie, złożone z elementów sławo- 'sława' i -mir 'pokój'. Człony tego imienia mogły ulec przestawieniu, w wyniku czego powstało nowe imię: MIROSŁAW.

Imię Sławomir, poświadczone już w źródłach z XII w., występuje do dziś. Formy spieszczone to: Sławek (poświadczona 1224 r.), Sławko (XIII), Sławosz (1136). Dziś używa się form: Sławek, Sławeczek, Sławuś. Od imienia tego pochodzi nazwisko Sławek, Sławkowski, a także nazwa miejscowa Sławków, a od niej nazwa ulicy w Krakowie: Sławkowska.

Nosi to imię znany w kraju i za granicą pisarz polski Sławomir Mrożek. Żeńska forma tego imienia to Sławomira, zdrobnienie - Sławka. W kalendarzu imion słowiańskich umieszczono to imię 17 maja, zaś formę żeńską 23 grudnia.

Sławomir
 obchodzi imieniny