Modesta

Jest to żeńska forma imienia MODEST.

W Polsce imię to występuje rzadko.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Modesta, ang., niem. Modesta, fr. Modeste.

Święta Modesta żyła w VII stuleciu. Już w młodości była przyjaciółką św. Gertrudy z Nivelles, która objawiła się jej po swej śmierci. Z Gertrudą też prawdopodobnie wychowywała się w Nivelles. Była potem ksienią klasztoru w Öhren (ad Horreum) pod Trewirem. Jej następczynią na tym stanowisku była św. Irmina. Modesta zmarła 4 listopada po r. 659. Posiadamy stosunkowo wczesne dowody jej czci (litanie). W Trewirze wspominano ją 4 listopada; następnie wspomnienie to przesunięto o jeden lub dwa dni. W w. XVII złączono je ze wspomnieniem św. Sewery i umieszczono pod dniem 20 lipca. W martyrologiach benedyktyńskich zachowało jednakże swój właściwy termin.

Modesta
 obchodzi imieniny