Tego dnia świętują

Jest to imię męskie spotykane u wszystkich Słowian. Starszą postacią był Bogomił i taka też postać znana jest ze średniowiecza. Wcześnie jednak została ona przerobiona na Bogumił i w tej formie znamy to imię do dziś. O tym, że ta forma jest również bardzo stara, świadczy fakt, że już w Bulli gnieźnieńskiej...

Zobacz więcej o: Bogumił
Obchodzi imieniny:
13 stycznia,
18 stycznia,
26 lutego,
10 czerwca,
3 listopada,
20 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. W literaturze występuje w postaci Caesarius. Formalnie zostało ono utworzone od imienia Caesar za pomocą sufiksu -ius, który tworzył nomina gentilicia lub przymiotniki oznaczające przynależność i pochodzenie. Imię Caesar ma etymologię do dziś nie wyjaśnioną. W archaicznej...

Zobacz więcej o: Cezary
Obchodzi imieniny:
25 lutego,
8 kwietnia,
22 sierpnia,
27 sierpnia,
3 listopada,
27 grudnia,
28 grudnia
Obchodzi imieniny:
3 listopada

Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego. Złożone jest z członu hugu 'rozum' i -bert (berth, beraht) 'sławny'. Całość tłumaczy się 'sławny rozum'. W Polsce imię to jest znane, jako patrona myśliwych, chociaż niezbyt często używane. (W Panu Tadeuszu przed polowaniem odbywa się nabożeństwo w kaplicy...

Zobacz więcej o: Hubert
Obchodzi imieniny:
3 listopada
Obchodzi imieniny:
3 listopada

Jest to łacińskie imię teoforyczne, utworzone od imienia boga wojny Marsa (Mars, Martis). Martinus (dla kobiety Martina) to pierwotnie 'należący do Marsa, poświęcony Marsowi'. W Polsce imię to znane jest od XII wieku. Występowało w formach: Marcin, Morcin, Mercin, Martyn, a także w skróceniach i spieszczeniach:...

Zobacz więcej o: Marcin
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
13 kwietnia,
8 października,
24 października,
3 listopada,
11 listopada,
7 grudnia,
29 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie żeńska forma gentilicium Silvius (gens Silvia), od silva 'las'. Był to przydomek rzymskiej kapłanki, matki Romulusa i Remusa. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem., wł. Silvia, fr. Silvie, Sylvie, ros. Silwija. Zazwyczaj mówi się o dwóch świętych tego imienia....

Zobacz więcej o: Sylwia
Obchodzi imieniny:
3 listopada