Tego dnia świętują

Imię wywodzące się od rzymskiego cognomen Ambrosius, pochodzącego z języka greckiego od przymiotnika ambrósios 'nieśmiertelny'. W mitologii greckiej bogowie spożywali ambrozję (gr. ambrosía), pokarm dający im wieczną młodość i nieśmiertelność. W Polsce imię to poświadczone jest w źródłach od 1425 r....

Zobacz więcej o: Ambroży
Obchodzi imieniny:
20 marca,
4 kwietnia,
16 sierpnia,
16 października,
2 listopada,
7 grudnia

Żeński odpowiednik imienia Bogdan, Bohdan. Staropolskie imię złożone z członu Bog - (-Bóg-) i - dana (-dana-). Znaczenie imienia Bog­dana można określić jako -dana przez Boga-. Zdrobnieniem od imienia Bogdana jest Bogdanka. Bogdana obchodzi imieniny 6 lutego, 10 sierpnia, 6 września, 6 listopada.Nie...

Zobacz więcej o: Bohdana
Obchodzi imieniny:
6 lutego,
2 listopada

staropolskie imię męskie złożone z członów Boż(y) - ("Boga", ale pierwotnie "losu, doli, szczęścia") i - dar ("upominek, dar, ofiara"). Być może oznaczało "tego, kto jest darem losu". Bożydar, Bożdar obchodzi imieniny 27 czerwca, 2 lipca, 10 sierpnia, 9 października.Nie znamy świętych, ani błogosławionych...

Zobacz więcej o: Bożydar
Obchodzi imieniny:
9 maja,
21 września,
2 listopada
Obchodzi imieniny:
2 listopada

Jest to imię pochodzenia greckiego, wywodzące się od pospolitego słowa margarit-s 'perła' (por. wł. Gemma). W Polsce jest to jedno z najbardziej popularnych imion żeńskich od czasów średniowiecznych. Poświadczone w formach: Małgorzata (1422), Małgorzeta (1387), Margorzata (1410) Margarzeta, Margarzęta,...

Zobacz więcej o: Małgorzata
Obchodzi imieniny:
18 stycznia,
22 lutego,
25 lutego,
10 kwietnia,
13 kwietnia,
10 czerwca,
13 lipca,
20 lipca,
27 sierpnia,
14 października,
17 października,
2 listopada
Obchodzi imieniny:
2 listopada

Imię biblijne pochodzenia hebrajskiego Tobijjahu 'Bóg jest dobry'. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Tobias, fr. Tobie, hiszp. Tobias, wł. Tobia. W synaksariach i w niektórych martyrologiach pojawia się męczennik tego imienia, zawsze w towarzystwie innych. W Martyrologium Rzymskim widnieje pod...

Zobacz więcej o: Tobiasz
Obchodzi imieniny:
13 czerwca,
2 września,
2 listopada

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wtórne cognomen utworzone za pomocą sufiksu -inus od formy Victor. Żeńska forma to Victorina. W Polsce imię to przyswojone zostało w formie Wiktoryn i czasem mieszano je z Wiktorem. Dzisiaj jest to imię rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Victorinus, fr. Victorin,...

Zobacz więcej o: Wiktoryn
Obchodzi imieniny:
29 marca,
15 kwietnia,
2 listopada,
8 listopada,
2 grudnia