Tego dnia świętują

Imię pochodzenia greckiego. Greckie Andréas genetycznie jest zdrobnieniem dwuczłonowych imion męskich typu Andróbulos, Androgénes, Androkrátes, Andromedes, Andrón-kos itd., bardzo rozpowszechnionych, a zawierających wyraz an-r (gen. andrós) 'mąż, mężczyzna' w części pierwszej. W całym chrześcijaństwie...

Zobacz więcej o: Andrzej
Obchodzi imieniny:
6 stycznia,
19 stycznia,
4 lutego,
12 kwietnia,
27 kwietnia,
13 maja,
16 maja,
12 lipca,
13 lipca,
16 lipca,
17 lipca,
21 lipca,
1 listopada,
10 listopada,
24 listopada,
30 listopada,
10 grudnia

Prawdopodobnie pochodzi od imienia ArialdAriald to imię pochodzenia germańskiego, oboczne do Harald (zob. HAROLD), które składa się z czło­nów: heri- (niem. Heer) 'woj­sko' i -wald / -walt (od s.w.n. waltjan) 'wład­ca, panują­cy'.Odpowiedniki obcojęz.: łac. Arialdus, ang. Harald, niem. Harald, Ariald,...

Zobacz więcej o: Herald
Obchodzi imieniny:
1 listopada

Imię to jest włoskim zdrobnieniem germańskiego imienia KONRAD. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Konradinus, Conradinus, wł. Conradino, Corradino. Konradyn z Brescii. Urodził się w r. 1397 jako syn Wirgiliusza Bornada. Studia humanistyczne odbył w rodzinnym mieście, potem uczył się prawa w Padwie. Gdy miał...

Zobacz więcej o: Konradyn
Obchodzi imieniny:
1 listopada,
12 listopada
Obchodzi imieniny:
1 listopada,
12 listopada

Jest to z pochodzenia łacińskie cognomen, utworzone od imienia Severus (SEWER) za pomocą sufiksu -inus, który oznacza przynależność, pochodzenie. Severinus to 'pochodzący od Sewera, syn Sewera'. Imię to jest w Polsce znane, ale nigdy nie osiągnęło wielkiej popularności. Obok formy męskiej znana jest...

Zobacz więcej o: Seweryn
Obchodzi imieniny:
8 stycznia,
1 lutego,
23 lutego,
8 czerwca,
23 października,
1 listopada,
8 listopada,
19 listopada,
21 grudnia

Forma żeńska imienia Seweryn. Imię w Polsce znane, ale nigdy nie osiągnęło ono wielkiej popularności. Seweryny pojawiły się w między innymi w rodach Dzieduszyckich i Sapiehów.Imię Seweryn jest to z pochodzenia łacińskie cognomen, utworzone od imienia Severus (SEWER) za po­mocą sufiksu -inus, który oznacza...

Zobacz więcej o: Seweryna
Obchodzi imieniny:
1 listopada,
19 listopada

Północnopolska (pomorska) forma imienia Wrocisław. W pierwszym członie występuje element czasownikowy wroci- 'wrócić', zaś w drugim -sław. Imię poświadczone od XII w. Nosił je książę pomorski, Warcisław I, który został pokonany przez Bolesława Krzywoustego i zaprowadził na Pomorzu chrześcijaństwo. W...

Zobacz więcej o: Warcisław
Obchodzi imieniny:
1 listopada
Obchodzi imieniny:
10 maja,
1 listopada