Warcisław

Północnopolska (pomorska) forma imienia Wrocisław. W pierwszym członie występuje element czasownikowy wroci- 'wrócić', zaś w drugim -sław. Imię poświadczone od XII w. Nosił je książę pomorski, Warcisław I, który został pokonany przez Bolesława Krzywoustego i zaprowadził na Pomorzu chrześcijaństwo. W dokumentach średniowiecznych częściej imię to poświadczone jest w formie Wrocisław albo w skróceniach: Wrotsław, Wrocław. W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone 1 listopada.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Vratislaus, Vrotislaus.

Warcisław
 obchodzi imieniny