Tego dnia świętują

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: al- / adal 'szlachetny' i -funs 'szybki, chętny, życzliwy'. W literaturze często bywa pisane w postaci Alphonsus, ale formą poprawną jest pisownia Alfons. Było to częste imię królów hiszpańskich. W dawnej Polsce imię to pojawiało się rzadko. Popularyzuje...

Zobacz więcej o: Alfons
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
27 lipca,
1 sierpnia,
2 sierpnia,
16 sierpnia,
19 września,
30 października,
31 października

Imię żeńskie pochodzące od męskiego imienia ALFONS. Jest to spieszczenie za pomocą sufiksu zdrabniającego -in-. Alfonsyna zatem to 'mała, drobna, ukochana Alfonsa'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Alfonsina.

Zobacz więcej o: Alfonsyna
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
27 lipca,
2 sierpnia,
16 sierpnia,
19 września,
30 października,
31 października

Imię męskie wywodzące się od starożytnego rodu rzymskich plebejuszów Antonii, lub gens Antonia. Najsłynniejszą postacią z tego rodu był Marcus Antonius, czyli Marek Antoniusz, najpierw współpracownik, a potem przeciwnik Augusta Oktawiana. Skąd się wzięła nazwa tego rodu, nie wiemy; pod koniec republiki...

Zobacz więcej o: Antoni
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
12 stycznia,
17 stycznia,
6 lutego,
1 marca,
28 marca,
3 kwietnia,
10 kwietnia,
7 czerwca,
13 czerwca,
5 lipca,
7 lipca,
24 lipca,
3 września,
24 października,
31 października,
7 listopada,
28 grudnia

Rozumiana jest u nas jako żeńska forma imienia ANTONI. W rzeczywistości jest to żeńska postać imienia łacińskiego Antoninus (zob. ANTONIN) i jako takie jest imieniem na -inus, -ina, tzw. cognomen od rodowego nazwiska, czyli gentilicium Antonii. W Polsce dawniej nie było znane, zdarzało się natomiast...

Zobacz więcej o: Antonina
Obchodzi imieniny:
29 lutego,
1 marca,
3 maja,
12 czerwca,
31 października

Wyjaśnienie onomastyczne podano pod hasłem AUGUSTYN. W martyrologiach widnieli męczennicy, których pooznaczano imieniem August. Wszyscy oni słabo byli zaświadczeni. Co najmniej niektóre z tych wzmianek zmieniły zapewne swój onomastyczny kształt pod piórem kopisty. Mimo to jeden z wymienianych Augustów...

Zobacz więcej o: August
Obchodzi imieniny:
29 lutego,
3 sierpnia,
1 września,
31 października

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego od przymiotnika pospolitego augustus, -a, -um 'poświęcony, święty, wzniosły, majestatyczny, pełny szacunku'. Tak nazywano w Rzymie małżonkę cesarza. W Polsce znane, ale rzadko używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Augusta. Augusta, dziewica umęczona w Seravalle,...

Zobacz więcej o: Augusta
Obchodzi imieniny:
3 sierpnia,
31 października
Obchodzi imieniny:
31 października
Obchodzi imieniny:
31 października
Obchodzi imieniny:
31 października
Obchodzi imieniny:
29 lipca,
31 października

Jest to łacińskie imię teoforyczne (pierwotnie cognomen), utworzone od imienia Saturnus sufiksem -inus, który oznaczał pochodzenie, przynależność. Saturninus to pierwotnie 'należący do Saturna, pochodzący od Saturna, syn Saturna'. Saturn był w mitologii rzymskiej jednym z najstarszych bogów italskich;...

Zobacz więcej o: Saturnin
Obchodzi imieniny:
31 października,
29 listopada

Imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik męskiego SATURNIN. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Saturnina, fr. Saturnine. W niektórych wykazach hagiograficznych widnieją trzy święte Saturniny. O żadnej z nich nie możemy nic albo prawie nic pewnego powiedzieć. Nie jest natomiast rzeczą...

Zobacz więcej o: Saturnina
Obchodzi imieniny:
31 października,
29 listopada

Jest to imię wywodzące się z języka łacińskiego, z pierwotnego cognomen Urbanus i Urbana (dla kobiet). Cognomen to pochodzi od przymiotnika pospolitego urbanus, -a 'miejski, mieszkaniec miasta, Rzymianin', a także 'kulturalny, grzeczny' w przeciwieństwie do Rusticus od rusticus 'wiejski'. Rzymianie...

Zobacz więcej o: Urban
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
25 maja,
2 lipca,
29 lipca,
27 września,
31 października,
19 grudnia

Imię germańskie, złożone z członów: wolf- / wulf- / ulf- 'wilk' i -gang (od swn. gangan 'iść'). Znaczyłoby więc 'chodzący jak wilk, odznaczający się wilczym chodem'. Odwróconym wariantem imienia jest Gangulf. Imię to cieszyło się znaczną popularnością w Niemczech, w Bawarii, w Austrii, w Czechach...

Zobacz więcej o: Wolfgang
Obchodzi imieniny:
31 października

Imię to pochodzi prawdopodobnie ze skrócenia imienia greckiego Lukanós i funkcjonuje jako spieszczenie (forma hipokorystyczna). Odpowiadałoby znaczeniowo imionom łacińskim: Lucius 'urodzony o świcie', Lucanus 'pochodzący z Lukanii'. W Polsce imię poświadczone zostało w formach: Łukasz (1306) i Łuka...

Zobacz więcej o: Łukasz
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
22 kwietnia,
14 maja,
10 września,
18 października,
31 października