Tego dnia świętują

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: al- / adal 'szlachetny' i -funs 'szybki, chętny, życzliwy'. W literaturze często bywa pisane w postaci Alphonsus, ale formą poprawną jest pisownia Alfons. Było to częste imię królów hiszpańskich. W dawnej Polsce imię to pojawiało się rzadko. Popularyzuje...

Zobacz więcej o: Alfons
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
27 lipca,
1 sierpnia,
2 sierpnia,
16 sierpnia,
19 września,
30 października,
31 października

Imię żeńskie pochodzące od męskiego imienia ALFONS. Jest to spieszczenie za pomocą sufiksu zdrabniającego -in-. Alfonsyna zatem to 'mała, drobna, ukochana Alfonsa'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Alfonsina.

Zobacz więcej o: Alfonsyna
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
27 lipca,
2 sierpnia,
16 sierpnia,
19 września,
30 października,
31 października
Obchodzi imieniny:
6 lutego,
27 sierpnia,
30 października
Obchodzi imieniny:
6 lutego,
27 sierpnia,
30 października

Imię germańskie, złożone z elementów: ed- 'majątek, dziedzictwo' oraz -mund 'opieka'. Edmund zatem to 'opiekun dziedzicznej posiadłości'. W dokumentach imię występuje w formie Eadmund, Otmund. W Polsce imię poświadczone zostało w Kodeksie Małopolski w r. 1365 (frater Edmundus, prior Andreoviensis -...

Zobacz więcej o: Edmund
Obchodzi imieniny:
18 marca,
13 października,
30 października,
16 listopada,
20 listopada,
1 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od męskiej formy nomen gentilicium Claudius. Ród Klaudiuszów (gens Claudia) był jednym z najbardziej rozgałęzionych rodów w Rzymie. Należeli do niego m.in. patrycjuszowscy Apii oraz plebejscy Marcelli. Nazwa rodu pochodzi od miasta Clausus, skąd wywodził...

Zobacz więcej o: Klaudiusz
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
26 kwietnia,
6 czerwca,
7 lipca,
30 października,
8 listopada

Jest to słowiańskie imię wtórnie utworzone, po zatarciu się świadomości budowy gramatycznej imion. Pierwotna poprawna forma imienia to Przemysł. Było to złożenie z przedrostka prze- (przez) i tematu rzeczownika tego samego, co w wyrazach pospolitych u-mysł, za-mysł, na-mysł itp. Forma Przemysł poświadczona...

Zobacz więcej o: Przemysław
Obchodzi imieniny:
13 kwietnia,
30 października
Obchodzi imieniny:
30 października

Jest to żeńska forma imienia ZENOBIUSZ. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Zenobia, gr. Dzenobía.

Zobacz więcej o: Zenobia
Obchodzi imieniny:
30 października