Przemysław

Jest to słowiańskie imię wtórnie utworzone, po zatarciu się świadomości budowy gramatycznej imion. Pierwotna poprawna forma imienia to Przemysł. Było to złożenie z przedrostka prze- (przez) i tematu rzeczownika tego samego, co w wyrazach pospolitych u-mysł, za-mysł, na-mysł itp. Forma Przemysł poświadczona jest w 1232 r., a Przemysław / Przymysław w 1233 r. Imię Przemysł nosili książęta wielkopolscy: Przemysł I (+ 1257), Przemysł II (1257-1296) - od r. 1295 król Polski.

Od formy Przemysł pochodzi nazwa miejscowa Przemyśl.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone pod datą 13 kwietnia.

Nie znamy świętych tego imienia. Według Pruszcza i Jaroszewicza świątobliwym był Przemysław I (+ 1257), książę wielkopolski; ale owo -uświątobliwienie- ani nie miało za sobą kultowych tradycji, ani też - o ile wiadomo - późniejszych reperkusji. Jest rzeczą znamienną, że Jaroszewicz, chcąc wynieść na piedestał Przemysława, przyłożył do jego sylwetki starą kliszę hagiograficzną, nie usiłował zaś, np. w darowiznach księcia dla klasztorów, doszukiwać się niewątpliwych jego zasług. Czy rzeczywiście znał jego dzieje- Można w to powątpiewać, skoro nazywa go księciem mazowieckim... Tak więc i to imię potraktować należy jako imię słowiańskie, pozbawione związków z kultem i właściwych temu kultowi oznaczeń kalendarzowych.

Przemysław
 obchodzi imieniny