Saturnina

Imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik męskiego SATURNIN.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Saturnina, fr. Saturnine.

W niektórych wykazach hagiograficznych widnieją trzy święte Saturniny. O żadnej z nich nie możemy nic albo prawie nic pewnego powiedzieć. Nie jest natomiast rzeczą wykluczoną, że chodzi o tę samą autentyczną postać, której kult przeniesiono do innego środowiska, a potem czczono jako własną lokalną świętą. Mimo to pójdziemy tutaj za tradycyjnym ujęciem i o -trzech- takich Saturninach będziemy mówić oddzielnie. Dodać jeszcze trzeba, że Saturnina wymieniana jest pośród męczenników z Abiteny, którym przewodził Saturnin.

Saturnina, męczennica rzymska. Wymieniano ją wśród męczennic czczonych przy via Salaria. Występowała z Donatą, Pauliną, Dominandą, Serotyną, Hilarią i Rogatą. Tworzyły siedmioosobową grupkę, której dość wczesny kult poświadczony został w Liber Pontificalis, w piśmie De locis sanctorum martyrum oraz u Wilhelma z Malmesbury. Martyrologium Hieronimiańskie wspominało je pod dniem 31 grudnia. Nic poza tym o nich nie wiemy. Liczba siedmiu była tu może symboliczna, a wtedy należałoby przypuszczać, że owe męczennice zgrupowano w sposób sztuczny, nie uzasadniony wspólnotą męczeństwa.

Saturnina z Neuenheerse. Chodziło prawdopodobnie o męczennicę rzymską, której relikwie znalazły się z drugiej strony Alp. Stało się to może za rządów Bizona, biskupa Paderborn w latach 887-909. W każdym razie w 1025 r. nazywano ją już współpatronką fundacji. Opracowano potem żywot -miejscowej- świętej, ale nie trudzono się wiele: przepisano z drobnymi zmianami, paucis mutatis, żywot św. Benedykty, wspominanej w dniu 8 października. Saturninę z Neuenheerse wspominano natomiast w dniu 20 maja.

Saturnina z Arras. Wiadomości o tej świętej pochodzą z Gesta pontificum Cameracensium, a te zredagowano za rządów biskupa Gerarda I (1012-1051). Miała przybyć -z Germanii-. Uszła stamtąd, aby uniknąć małżeństwa. Osiadła wtedy w Sains-les-Marquion pod Arras, ale odnalazł ją tam i zamordował pretendent do jej ręki. Tak to dziewictwo ukoronowała męczeństwem. W diecezji Arras czczono ją 20 maja (także 4 czerwca), a więc w tym samym dniu co w Neuenheerse tamtejszą -miejscową- świętą.

Saturnina
 obchodzi imieniny