Konradyn

Imię to jest włoskim zdrobnieniem germańskiego imienia KONRAD.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Konradinus, Conradinus, wł. Conradino, Corradino.

Konradyn z Brescii. Urodził się w r. 1397 jako syn Wirgiliusza Bornada. Studia humanistyczne odbył w rodzinnym mieście, potem uczył się prawa w Padwie. Gdy miał dwadzieścia dwa lata, wstąpił do dominikanów. Niebawem został u nich przeorem, a potem także jednym z głównych odnowicieli życia zakonnego w Lombardii. W czasie rewolty w Bolonii, skierowanej przeciwko papieżowi, pozostał mu wierny i dlatego jakiś czas przebywał we więzieniu. Gdy nastał pokój, znów został przeorem w Bolonii. Zmarł 1 listopada 1421 r. jako ofiara poświęcenia na rzecz dotkniętych epidemią. Jego kult znikł nagle, gdy św. Karol Boromeusz kazał w r. 1582 usunąć dedykowany Konradynowi ołtarz w Brescii.

Konradyn
 obchodzi imieniny