Tego dnia świętują

Imię pochodzące z języka łacińskiego od słów bonum 'dobro' i fatum - 'wróżba, los'. Było to imię wróżebne i oznaczano nim człowieka 'dobrej wróżby, dobrego losu'. W dawnych tekstach łacińskich występuje to imię w formie Bonifatius (po grecku zapisywane jako Bonifátios). Dopiero w późniejszym piśmiennictwie...

Zobacz więcej o: Bonifacy
Obchodzi imieniny:
14 maja,
5 czerwca,
12 lipca,
25 października
Obchodzi imieniny:
14 maja,
5 czerwca,
25 października

Imię złożone pochodzenia słowiańskiego, poświadczone już w XII w. w formie Dobiesław, Dobek,Dobko, Dobiesz, Dobosław, Dosz. W pierwszym członie występuje temat przymiotnika na -jo (staro-cerkiewno-słowiańskie dobj = dobjo 'dzielny, mocny'). Grupa imion z tematami nominalnymi na -jo jest niewielka. Imię...

Zobacz więcej o: Dobiesław
Obchodzi imieniny:
14 maja
Obchodzi imieniny:
1 maja,
14 maja,
26 czerwca

Jest to hebrajskie imię teoforyczne: Jirmejahu 'Bóg Jahwe dźwiga, Jahwe podnosi, wywyższa'. Biblia grecka transkrybuje to imię jako Jeremías. Nosił to imię jeden z proroków -większych-, który żył w VII w. przed Chr. W źródłach polskich poświadczone jest od w. XV w formach: Jeremijasz, Jeremija, Jeremi,...

Zobacz więcej o: Jeremiasz
Obchodzi imieniny:
1 maja,
14 maja,
26 czerwca

Jest to jedno z bardziej popularnych imion męskich w Polsce od czasów średniowiecznych. Poświadczone jest od r. 1293 w postaciach: Maciej, Maciek, Matyjasz, Matysz, Maciejaszek, Maciejek, Maciejko, Maćko, Maćk, Matwiej, Macisz, Maciasz, Macioszka, Matusz. Bywa też identyfikowane z Mateuszem (zwłaszcza...

Zobacz więcej o: Maciej
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
24 lutego,
25 lutego,
14 maja,
27 maja,
16 lipca,
22 lipca,
11 listopada

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen, w którego funkcji użyty został rzeczownik pospolity victor, -ris 'zwycięzca' (np. Marius Victor). Imię Wiktor pojawia się w Polsce prawdopodobnie pod wpływem włoskim w XVI w. wraz z formą pochodną Wiktoryn. Dziś imię Wiktor jest również znane...

Zobacz więcej o: Wiktor
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
25 lutego,
6 marca,
29 marca,
12 kwietnia,
8 maja,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
6 marca,
12 kwietnia,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada

Imię to pochodzi prawdopodobnie ze skrócenia imienia greckiego Lukanós i funkcjonuje jako spieszczenie (forma hipokorystyczna). Odpowiadałoby znaczeniowo imionom łacińskim: Lucius 'urodzony o świcie', Lucanus 'pochodzący z Lukanii'. W Polsce imię poświadczone zostało w formach: Łukasz (1306) i Łuka...

Zobacz więcej o: Łukasz
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
22 kwietnia,
14 maja,
10 września,
18 października,
31 października