Tego dnia świętują

Jest to imię biblijne o niejasnym pochodzeniu. Prawdopodobnie wywodzi się z języka hebrajskiego, od słowa aharón, w którym ahr- oznaczać może 'górę, szczyt', a -ón 'rdzeń drzewa, drzewo dębowe', lub od innego wyrazu o znaczeniu 'prorocki, oświecony'. W Polsce imię poświadczone jest w źródłach od XV...

Zobacz więcej o: Aaron (Aron)
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
13 maja,
1 lipca

Imię pochodzenia greckiego. Greckie Andréas genetycznie jest zdrobnieniem dwuczłonowych imion męskich typu Andróbulos, Androgénes, Androkrátes, Andromedes, Andrón-kos itd., bardzo rozpowszechnionych, a zawierających wyraz an-r (gen. andrós) 'mąż, mężczyzna' w części pierwszej. W całym chrześcijaństwie...

Zobacz więcej o: Andrzej
Obchodzi imieniny:
6 stycznia,
19 stycznia,
4 lutego,
12 kwietnia,
27 kwietnia,
13 maja,
16 maja,
12 lipca,
13 lipca,
16 lipca,
17 lipca,
21 lipca,
1 listopada,
10 listopada,
24 listopada,
30 listopada,
10 grudnia
Obchodzi imieniny:
13 maja

Gloria to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa gloria oznaczającego chwałę. Imię pierwszy raz użyte w sztuce George'a Bernarda Shawa You Never Can Tell. Wcześniej nigdy nie używane.

Zobacz więcej o: Gloria
Obchodzi imieniny:
13 maja

Jest to imię pochodzące od przydomka Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. Odpowiada hebrajskiej nazwie Migdal 'wieża ryb' (dziś el-Medżdel odległe o 5 km od Tyberiady). W Polsce imię znane od czasów średniowiecznych w formach: Magdalena (1264), Magdalana (1391), Magdalina...

Zobacz więcej o: Magdalena
Obchodzi imieniny:
13 maja,
27 maja,
29 maja,
1 czerwca,
22 lipca

To imię pochodzenia grecko-łacińskiego, genetycznie nomen gentilicium Ofelia / Offelia (dla mężczyzny Ofelius / Offelius) powstałe na podstawie greckiego wyrazu pospolitego -phéleia 'pomoc, wsparcie'. Imię to znamy z dramatu Szekspira -Hamlet-. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Ophelia, fr....

Zobacz więcej o: Ofelia
Obchodzi imieniny:
13 maja

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: hrot- / rod- / rot- 'sława' i -berth / -beraht 'znakomity'. Najstarsza forma tego imienia brzmiała Hrodebert. Różnymi dialektycznymi pierwotnie formami są dzisiejsze samodzielne imiona Ruppert i Ruprecht (niemieckie). Z historii dobrze jest...

Zobacz więcej o: Robert
Obchodzi imieniny:
21 lutego,
17 kwietnia,
29 kwietnia,
13 maja,
7 czerwca,
18 lipca,
17 września
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
29 kwietnia,
13 maja,
7 czerwca,
18 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wtórne cognomen utworzone za pomocą sufiksu -ius od cognomen Servatus, pochodzącego z kolei od imiesłowu przeszłego biernego servatus 'zachowany'. W Polsce jest to imię dobrze znane, ale używane niezbyt często. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Servatius, fr. Servais,...

Zobacz więcej o: Serwacy
Obchodzi imieniny:
13 maja