Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od cognomen lub gentilicium Domitius. Domitianus to 'należący do Domitiusa, wyzwoleniec Domitiusa, adoptowany przez Domitiusa'. Podstawę cognomen stanowi wyraz pospolity domitus, -us 'oswojenie, poskromienie'. Zatem imię Domicjan możemy rozumieć...

Zobacz więcej o: Domicjan
Obchodzi imieniny:
12 maja

Jest to imię pochodzące z języka łacińskiego, od przymiotnika dominicus, -a, -um 'pański, należący do pana'. Dominik (Dominicus) to 'należący do Pana' (-Pan- w znaczeniu Bóg). Jest to więc chrześcijańskie imię teoforyczne. W Polsce poświadczone jest w XIV w., ale większą popularność zyskuje w w. XVII...

Zobacz więcej o: Dominik
Obchodzi imieniny:
9 marca,
12 maja,
6 lipca,
4 sierpnia,
8 sierpnia,
14 października,
27 listopada,
20 grudnia,
29 grudnia

Jest to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego (Domitilla), genetycznie cognomen utworzone za pomocą zdrobniającgo przyrostka -illa od gentilicium Domitius. Gentilicium to wiąże się etymologicznie z czasownikiem domito, -are lub domo, -ui, domitum 'oswoić, poskromić, pokonać' (staroind. dámyati, gr. damá-,...

Zobacz więcej o: Domitylla (Domicela)
Obchodzi imieniny:
7 maja,
12 maja
Obchodzi imieniny:
21 stycznia,
12 maja

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie nomen gentilicium Flavia (a dla mężczyzny Flavius); utworzone zostało od przymiotnika flavus, -a, -um 'płowy, żółty; blondyn'. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Flavia, ros. Fławija. W martyrologiach imię pojawia się trzy razy. Mimo to zatrzymywać się...

Zobacz więcej o: Flawia
Obchodzi imieniny:
7 maja,
12 maja,
5 października

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Imię mityczne znane z greckiego podania o Argonautach. Nosił je syn Aizona, króla Jolkos w Tesalii. Etymologicznie wiąże się ze słowem pospolitym ja- lub jaómai 'leczę, pomagam przynosić ulgę'. Można by więc rozumieć imię Jás-n jako 'lekarz'. Może to być też zhellenizowana forma semickiego (hebrajskiego)...

Zobacz więcej o: Jazon
Obchodzi imieniny:
12 maja

Żeńska forma imienia JAN. U nas znana od XIV wieku. Obecnie używane spieszczenia: Joaśka, Joasia (czasem Asia). W Polsce powstała w czasach nowszych druga forma tego imienia utworzona od imienia Jan: Janina (por. Karolina). Imię, traktowane w formie podstawowej jako odrębne od Joanny, miesza się z nią...

Zobacz więcej o: Joanna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
4 lutego,
1 marca,
28 marca,
12 maja,
24 maja,
30 maja,
17 sierpnia,
21 sierpnia,
24 sierpnia,
26 sierpnia,
12 grudnia

Jest to imię pochodzenia późnołacińskiego, utworzone na podstawie greckiego przymiotnika pankrat-s 'wszechmogący, zwycięski'. Pierwotnie było to w łacinie tzw. supernomen albo signum. W Polsce poświadczone od w. XIII w formach: Pankrac, Pangrac, Pankrat. Jeden z bohaterów Nie-Boskiej komedii Krasińskiego...

Zobacz więcej o: Pankracy
Obchodzi imieniny:
3 kwietnia,
12 maja,
22 lipca
Obchodzi imieniny:
12 maja