Flawia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie nomen gentilicium Flavia (a dla mężczyzny Flavius); utworzone zostało od przymiotnika flavus, -a, -um 'płowy, żółty; blondyn'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Flavia, ros. Fławija.

W martyrologiach imię pojawia się trzy razy. Mimo to zatrzymywać się na tych wzmiankach nie będziemy. W dziejach kultu nie odegrały prawie żadnej roli. O jednej Flawii wspominaliśmy już zresztą pod hasłem Domitylla.

Flawia
 obchodzi imieniny