Iwona

Forma żeńska imienia: Iwo Imię Iwo (franc. Yve; forma zależna - bier­nik Yvon) jest prawdopodobnie pochodze­nia frankońskiego (por. swn. iwa 'cis'). Bretoń­skie Ivo może pochodzić od spokrewnionej z ger­mańską formy celtyckiej ivos (skąd fr. if 'cis'), ale może również być przejęte od imie­nia św. Iwo­na. Imię to było znane w Polsce średniowiecz­nej. Nosił je biskup krakowski Iwo Odrowąż. W krajach słowiańskich jest ono obecnie znane jako imię pisarza jugosłowiańskiego Andricia (+ 1975), autora m.in. Pragnienia i Mostu na Drinie. Formą żeńską imienia jest Iwona. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ivo, ang. Yves, fr. Yve, Yves, hiszp. Ivo, niem. Iwo, ros. Iwo, wł. Ivo. Święci, którzy nosili to imię, nie są liczni. Bibio­theca Sanctorum wymienia zaledwie trzech. Przedsta­wimy tu dwóch, związanych w pewnej mierze z hi­storią Kościoła i kultury polskiej.