Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od czasownika floreo, -ui 'błyszczeć, kwitnąć' (od participium praesentis activi florens, -tis 'kwitnący, błyszczący'). Do tematu florent- dodano sufiks -ius przez analogię do gentiliciów tworzonych od pierwotnych cognominów według wzoru: flavus - Flavius,...

Zobacz więcej o: Florencjusz
Obchodzi imieniny:
20 kwietnia,
27 października

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od rzeczownika frumentum 'zboże, żyto, pszenica'. Frumencjusz byłby zatem 'hodowcą lub dostawcą zboża'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Frumencius, Frumentius. W rocznikach kościelnych odnaleźć można dwóch świętych oznaczanych tym imieniem. Ponieważ...

Zobacz więcej o: Frumencjusz
Obchodzi imieniny:
27 października

Forma żeńska imienia: IwoImię Iwo (franc. Yve; forma zależna - bier­nik Yvon) jest prawdopodobnie pochodze­nia frankońskiego (por. swn. iwa 'cis'). Bretoń­skie Ivo może pochodzić od spokrewnionej z ger­mańską formy celtyckiej ivos (skąd fr. if 'cis'), ale może również być przejęte od imie­nia św. Iwo­na.Imię...

Zobacz więcej o: Iwona
Obchodzi imieniny:
16 marca,
23 maja,
14 lipca,
3 września,
27 października

Jest to żeńskie imię wywodzące się z pierwotnego cognomen, utworzonego od nazwy etnicznej Sabinów (zob. SABIN). Imię Sabina używane jest w Polsce do dziś. Formą spieszczoną jest Sabinka, Sabcia. Odpowiedniki obcojęz.: łac., wł. Sabina, fr. Sabine, Savine, niem. Sabina, Sabine, Savine. W Martyrologium...

Zobacz więcej o: Sabina
Obchodzi imieniny:
29 sierpnia,
27 października,
5 grudnia
Obchodzi imieniny:
27 października

Jest to imię wywodzące się z łaciny, z pierwotnego cognomen Vincentius, utworzonego od imiesłowu czynnego vincens, -tis czasownika vinco, -cere 'zwyciężać'. Znaczeniowo byłoby to imię synonimiczne do imienia WIKTOR. Forma żeńska brzmiała Vincentia. Imię Wincenty znane jest w Polsce już od czasów średniowiecznych....

Zobacz więcej o: Wincenty
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
8 marca,
20 marca,
5 kwietnia,
24 maja,
19 lipca,
6 sierpnia,
25 września,
27 września,
9 października,
27 października
Obchodzi imieniny:
27 października