Tego dnia świętują

Imię męskie wywodzące się od starożytnego rodu rzymskich plebejuszów Antonii, lub gens Antonia. Najsłynniejszą postacią z tego rodu był Marcus Antonius, czyli Marek Antoniusz, najpierw współpracownik, a potem przeciwnik Augusta Oktawiana. Skąd się wzięła nazwa tego rodu, nie wiemy; pod koniec republiki...

Zobacz więcej o: Antoni
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
12 stycznia,
17 stycznia,
6 lutego,
1 marca,
28 marca,
3 kwietnia,
10 kwietnia,
7 czerwca,
13 czerwca,
5 lipca,
7 lipca,
24 lipca,
3 września,
24 października,
31 października,
7 listopada,
28 grudnia

Jest to imię pochodzenia aramejskiego, genetycznie patronimicum (nazwisko odojcowskie) Bar-Tholomai 'syn Tolmy' lub 'syn oracza'. Jeśli identyfikacja Natanaela i Bartłomieja jest słuszna, to można przyjąć, że pełne jego imię brzmiało Natanael bar-Tholomai. W chrześcijaństwie znane od początku w formie...

Zobacz więcej o: Bartłomiej
Obchodzi imieniny:
30 kwietnia,
5 lipca,
24 sierpnia,
3 września,
11 listopada
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
22 marca,
3 września
Obchodzi imieniny:
18 sierpnia,
1 września,
3 września,
6 października

Staropolskie imię męskie, złożone z członów Broni - ("bronić, strzec") i sław - ("sława"). Być może znaczyło "ten, kto broni sławy". Skróconą formą tego imienia był Brosław. Od imienia Bronisław pochodzi Bronisława.Bronisław obchodzi imieniny 30 stycznia, 18 sierpnia, 1 września, 3 września i 6 października.Imię...

Zobacz więcej o: Bronisław
Obchodzi imieniny:
18 sierpnia,
1 września,
3 września,
6 października
Obchodzi imieniny:
3 września

Imię pochodzenia greckiego, złożone z elementów: eu- 'dobry' i -phemia 'wróżba, obietnica szczęścia'. W polskich źródłach poświadczone od w. XIII w postaciach: Eufemija, Efemija, Eufamija, Eufenija, Eufomija, Ofemija, Ofenija. Imię to nosiły piastowskie księżniczki, czasem w skróconej formie Ofka. Dziś...

Zobacz więcej o: Eufemia
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
20 marca,
3 września,
13 września,
16 września,
25 grudnia

Jest to greckie imię mitologiczne; nosiła je jedna z trzech charyt (Eufrozyne, Taleja, Aglaja), bogiń wdzięku i radosnych uroków. Boginie te służyły Afrodycie, by ta była zawsze -radością bogów i ludzi-. Kult charyt istniał w mieście Orchomenos w Beocji. Ku ich czci obchodzono święta Charitezje, z popisami...

Zobacz więcej o: Eufrozyna
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
3 września

Jest to imię pochodzenia greckiego - od słowa gregórios 'gorliwy, czuwający'. Imię to nosiło wielu papieży, np. Grzegorz I Wielki, Grzegorz XIII, twórca kalendarza gregoriańskiego. W Polsce imię występuje już w średniowieczu w formie Grzegorz (1311) i formach: Gryhory (1490), Hrehory (1473), Hryhory...

Zobacz więcej o: Grzegorz
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 stycznia,
13 lutego,
12 marca,
24 kwietnia,
4 maja,
9 maja,
25 maja,
25 sierpnia,
3 września,
30 września,
16 października,
17 listopada,
28 listopada,
24 grudnia

Forma żeńska imienia: IwoImię Iwo (franc. Yve; forma zależna - bier­nik Yvon) jest prawdopodobnie pochodze­nia frankońskiego (por. swn. iwa 'cis'). Bretoń­skie Ivo może pochodzić od spokrewnionej z ger­mańską formy celtyckiej ivos (skąd fr. if 'cis'), ale może również być przejęte od imie­nia św. Iwo­na.Imię...

Zobacz więcej o: Iwona
Obchodzi imieniny:
16 marca,
23 maja,
14 lipca,
3 września,
27 października

Jest to hiszpańska forma imienia Elżbieta (łac. Elisabetha). Może imię to pochodzić też od imienia biblijnej królowej Jezabel, Isabel (hebr. Izebel), żony Achaba. Imię Izabela występowało często w hiszpańskiej rodzinie królewskiej; nosiła je np. Izabela I Katolicka, królowa Kastylii, która pomogła Kolumbowi...

Zobacz więcej o: Izabela
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
23 lutego,
16 marca,
14 lipca,
3 września

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Jest to imię biblijne, utworzone przez skrócenie hebrajskiego Jehojaqim. Zawiera ono element Jeho 'Bóg Jahwe' i czasownik jaqim 'podnieść'. Całość tłumaczy się 'Bóg wzmocni, podniesie'. Również to imię należy do wielkiej rodziny semickich imion teoforycznych. W Polsce imię poświadczone od XIV wieku...

Zobacz więcej o: Joachim
Obchodzi imieniny:
26 lipca,
16 sierpnia,
3 września,
22 września,
9 grudnia

Jest to żeńska forma biblijnego imienia JOACHIM. W Polsce mało jest znana. Joachima De Vedruna urodziła się 16 kwietnia 1783 r. w Barcelonie jako córka Wawrzyńca i Teresy Vidal. Od najwcześniejszych lat marzyła o życiu zakonnym, także o zamknięciu się w barcelońskim karmelu. Ale poddała się życzeniom...

Zobacz więcej o: Joachima
Obchodzi imieniny:
16 sierpnia,
3 września,
22 września,
9 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego; wywodzi się z pierwotnego cognomen, w którego funkcji użyty był przymiotnik mansuetus 'łagodny, miły'. W Polsce imię to się nie upowszechniło. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Mansuetus, fr. Mansuet, Mansuy hiszp. Manso, wł. Mansueto. Pięciu świętych widnieje w wykazach...

Zobacz więcej o: Manswet
Obchodzi imieniny:
19 lutego,
3 września
Obchodzi imieniny:
3 września
Obchodzi imieniny:
3 września

Jest to imię biblijne pochodzenia hebrajskiego, występujące w dwóch formach: Symeon (hebr. Shime'-n) i Szymon (hebr. Shim'-n). Znaczeniem imienia jest 'Jahwe wysłuchał'. Forma Sim-n / S-mon powstała w epoce hellenizmu, kiedy identyfikowała się z greckim imieniem Sim-n, będącym w użyciu również w Rzymie....

Zobacz więcej o: Szymon
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
6 lutego,
16 lutego,
24 marca,
20 kwietnia,
16 maja,
18 lipca,
3 września,
14 września,
28 października