Nikola

Żeńska forma imienia Mikołaj. Jest to imię wywodzące się z greckiego Nikólaos poprzez łac. Nicolaus, analogicznie do imion: Nikokrát-s, Nikómachos, Nikoméd-s, Nikóstratos, Nikosthén-s. Jako człon pierwszy występuje rzeczownik nik-- 'zwycięstwo', a jako człon drugi element -laos 'lud'. W Polsce imię występuje w formach: Nikoleta, Koleta, Nicole, Nicola, Nicol. Od tego imienia pochodzą nazwiska: Mikołaj­czyk, Mikołajec, Mikołajski, Mikołajewski, Mi­kuła, Mikulak, Mikulec, Mikulicz, Mikulski, Nikolski, Mikułowski, Miklas, Mikloszek, Mi­klaszewski, Miklasiński, Nikiel, Niklewicz, Ni­klewski, Kołakowski, Kułakowski. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Nicolaus, ang. Nicholas, Nick, Nicky, duń. Niels, fr. Nicolas, niem. Nikolaus, Klaus, ros. Nikołaj, Nikołasza, Kola, szw. Nils, węg. Miklós, wł. Nicola, Nicco­l-.
Nikola
 obchodzi imieniny