Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
29 lipca

Imię znane już w czasach cesarstwa rzymskiego w postaci Beator - dla mężczyzny, i Beatrix - dla kobiety. Jego interpretacja jest trudna. Jedni opowiadają się za tym, że jest to użyte w charakterze imienia własnego tzw. nomen agentis od czasownika beare 'uszczęśliwiać', a więc coś w rodzaju 'uszczęśliwiacz'...

Zobacz więcej o: Beatrycze
Obchodzi imieniny:
18 stycznia,
29 lipca
Obchodzi imieniny:
29 lipca
Obchodzi imieniny:
29 lipca

Jest to imię łacińskie, utworzone od formy Faustus za pomocą przyrostka -inus. W Polsce występuje rzadko. Utrzymywało się wśród drobnej szlachty mazowieckiej. Poświadczone jest w r. 1265 w formie Faustinus, ale ponieważ odnosi się do osoby jakiegoś opata, nie można powiedzieć, czy był on Polakiem. Obok...

Zobacz więcej o: Faustyn
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
29 lipca
Obchodzi imieniny:
11 marca,
3 czerwca,
29 lipca
Obchodzi imieniny:
29 lipca,
31 października

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia

Żeński odpowiednik imienia Marian. Potoczne jest ono często błędnie rozumiane jako wynik złożenia dwóch innych imion: Marii i Anny, analogicznie do angielskiego imienia Maryann. Imię Marianna jest w Polsce znane od średniowiecza i aż do XIX wieku było jednym z najczęściej nadawanych imion - zamiast imienia...

Zobacz więcej o: Marianna
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
3 maja,
24 maja,
26 maja,
31 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
16 lipca,
22 lipca,
29 lipca,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
16 listopada,
8 grudnia

Imię powstałe z połączenia imion MARIA i MAGDALENA. Najprawdopodobniej odnosi się do nowotestamentowej postaci Marii Magdaleny. Imię zostało spopularyzowane przez niemiecką aktorkę i piosenkarkę Marlenę Dietrich (1901-1992), której prawdziwe imię było Maria Magdalena von Losh.Odpowiedniki obcojęz.: niem....

Zobacz więcej o: Marlena
Obchodzi imieniny:
21 czerwca,
29 lipca,
23 października

Jest to imię biblijne, wywodzące się z aramejskiego mart- 'pani'. W Polsce imię poświadczone od 1265 r. Utrzymuje się ono do dziś. Formy spieszczone to Martusia, Marteczka. W twórczości Orzeszkowej występują bohaterki o tym imieniu (np. Marta Korczyńska z Nad Niemnem). Odpowiedniki obcojęz.: łac....

Zobacz więcej o: Marta
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
22 lutego,
21 czerwca,
29 lipca

Jest to skandynawskie imię o niejasnej etymologii. Próbuje się je tłumaczyć jako 'syn starego człowieka', 'pokój' lub 'dziecko przez Boga zapowiedziane'. W Norwegii występuje w formach: Olaf, Olav, Ola, Oluf (dla mężczyzny) i Olufa, Olava, Olavia, Olea (dla kobiety); w Szwecji: Olof, Ulof, Ola, Olla;...

Zobacz więcej o: Olaf
Obchodzi imieniny:
29 lipca

Żeńska forma imienia SERAFIN. W Polsce występuje rzadko, częściej w zakonach żeńskich. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Seraphina, fr. Séraphine, niem. Seraphine, wł. Serafina, Fina. W literaturze hagiograficznej imię pojawia się dwukrotnie. To, które w Martyrologium Rzymskim pojawiało się pod 29 lipca,...

Zobacz więcej o: Serafina
Obchodzi imieniny:
29 lipca

Jest to imię wywodzące się z języka łacińskiego, z pierwotnego cognomen Urbanus i Urbana (dla kobiet). Cognomen to pochodzi od przymiotnika pospolitego urbanus, -a 'miejski, mieszkaniec miasta, Rzymianin', a także 'kulturalny, grzeczny' w przeciwieństwie do Rusticus od rusticus 'wiejski'. Rzymianie...

Zobacz więcej o: Urban
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
25 maja,
2 lipca,
29 lipca,
27 września,
31 października,
19 grudnia
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
3 maja,
29 lipca