Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Wywodzi się od wyrazu pospolitego ebed 'sługa, niewolnik'. Jest więc imieniem synonimicznym do Abdiasz i Abdasz. W Polsce poświadczone jest w dokumentach mazowieckich z XIII w. w formie Hebdo(n). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Abdo, ros. Awdon. Abdon i Sennen to...

Zobacz więcej o: Abdon
Obchodzi imieniny:
30 lipca

Imię łacińskie, wywodzące się z nomen gentilicium Julia, które Liwiusz wyprowadza od imienia syna Eneasza, Jula, rzekomego założyciela tego rodu. Niektórzy uczeni uważają je za imię celtyckie. W rodzinach cesarskich w Rzymie imię to występowało dość często tak w formie żeńskiej, jak i męskiej. W Polsce...

Zobacz więcej o: Julia
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia,
22 maja,
27 lipca,
30 lipca,
10 grudnia,
11 grudnia

Łacińskie imię Julitta to z pochodzenia cognomen, aczkolwiek etymologia rzadkiego w imionach łacińskich przyrostka -itt (znanego tylko z imion żeńskich, np. Bonitta, Domnitta, Livilitta) nie została wyjaśniona. We współczesnych językach europejskich (angielskim, francuskim) uchodzi za zdrobnienie od...

Zobacz więcej o: Julita (Julitta)
Obchodzi imieniny:
30 lipca

Jest to rodzime dwuczłonowe imię słowiańskie z pierwszym członem rzeczownikowym lud- / ludi- / ludo- 'lud, ludzie' i drugim członem przymiotnikowym -miła. W dokumentach poświadczone od czasów średniowiecznych (1228) w formach: Ludzimiła, Ludźmiła, Ludmiła. Większą popularność imię zyskało w XIX wieku...

Zobacz więcej o: Ludmiła
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
7 maja,
30 lipca,
26 października

Imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik męskiego MARYN. W Polsce poświadczone jest od 1413 r., ale było i jest do dziś jako nacechowany stylistycznie derywat od imienia Maria. Znamy to imię z naszej historii. Nosiła je Maryna Mniszchówna, żona Dymitra Samozwańca. Odpowiedniki obcojęz.: łac.,...

Zobacz więcej o: Maryna
Obchodzi imieniny:
3 marca,
30 lipca

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia
Obchodzi imieniny:
30 lipca
Obchodzi imieniny:
30 lipca