Aida

Imię to nie ma naturalnego pochodzenia, lecz zostało w XIX w. wymyślone przez znanego kompozytora włoskiego Giuseppe Verdiego. Nadał to imię tytułowej bohaterce swojej opery, księżniczce Aidzie. Odpowiedniki obcojęz.: ang. Haidee, franc.Ad-da, rum. Haida, lit. Aide.
Aida
 obchodzi imieniny