Paduin (Pawin)

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: pad- / bad- 'walka, bitwa' i -win 'przyjaciel'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paduinus, Baduinus, fr. Pavin.

Paduin (Pavin) z Mans. Zachował się dokument z r. 684, w którym Paduin wspomniany jest jako przeor klasztoru Św. Wincentego w Mans. Założył potem i był pierwszym przełożonym klasztoru-hospicjum pod wezwaniem Matki Najśw. Zmarł na początku VIII stulecia w założonym przez siebie klasztorze, który nazwą później Saint-Pavin-des-Champs. Gdy w IX w. redagowano Actus pontificum cenommanis in urbe degentium, Paduinowi kazano działać w VI stuleciu, a jego zaś fundację podporządkowano jurysdykcji biskupów z Mans. W w. XII mnisi skomponowali Vita, w której nad tymi pretensjami przeszli do porządku dziennego; nie dali jednak utworu cennego, bo żywot utkali z motywów znalezionych w innych żywotach świętych z okolic. Wspomnienie od XII w. obchodzono w dniu 15 listopada. W r. 1900 odnaleziono w absydzie kościoła w Mans grobowiec świętego.

Paduin (Pawin)
 obchodzi imieniny