Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia greckiego: Agathós, od przymiotnika agathós, agath- 'dobry, dobra'. Końcowe -n wywodzi się z łacińskich przypadków zależnych: Agatho, -onis, podobnie jak Otto, -onis. W Polsce nosił je Agaton Giller (1831-1887), członek Rządu Narodowego w 1863 r., działacz polityczny, pisarz...

Zobacz więcej o: Agato (Agaton)
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
7 grudnia

Imię litewskie, w Polsce dosyć popularne. Imię to nosiła córka Kiejstuta, żona księcia Janusza Mazowieckiego, która na chrzcie otrzymała imię Anna. Etymologia imienia jest trudna do wyjaśnienia. Element -ut pełni funkcję zdrabniającą. Człon pierwszy łączyć można z nazwiskami lit.: Danejko, Danejkowicz...

Zobacz więcej o: Danuta
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
10 stycznia,
16 lutego,
24 czerwca,
1 października

Imię słowiańskie złożone z elementów dobro- (temat przymiotnikowy na -o, por. DOBROGOST) i elementu -sław. Dobrosław to człowiek 'dobrej sławy, mający dobrą sławę'. Element -sław traktowany był już jako sufiks i mógł tworzyć wiele imion. Obok imienia męskiego poświadczone jest też żeńskie imię Dobrosława....

Zobacz więcej o: Dobrosław
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
24 listopada

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia
Obchodzi imieniny:
10 stycznia

Forma oboczna imienia NIKANDER. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Nicanor. W literaturze hagiograficznej pojawia się zaledwie dwóch świętych tego imienia. Jeden z nich należy do Męczenników Damasceńskich, o których w aneksie. Drugim jest Nikanor, diakon. Znamy go wyłącznie z Dziejów Apostolskich (6, 5-6)....

Zobacz więcej o: Nikanor
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
5 czerwca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie tzw. praenomen (imię właściwe) nadawane dziecku w związku z jakąś cechą fizyczną. Pierwotne znaczenie tego imienia to 'mały'. Później mogło być też używane w funkcji cognomen. W tej roli bardzo często występowało w rodzie rzymskim Emiliuszów (gens Aemilia). Na...

Zobacz więcej o: Paweł
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
15 stycznia,
25 stycznia,
1 lutego,
5 lutego,
6 lutego,
8 lutego,
2 marca,
7 marca,
22 marca,
28 kwietnia,
7 czerwca,
26 czerwca,
28 czerwca,
29 czerwca,
12 lipca,
20 lipca,
19 października,
16 listopada,
19 listopada

Jest to imię germańskie, złożone z członów: wille- 'chęć, wola' i -helm 'opieka, pomoc'. Było to częste imię w rodzinach dynastycznych Niemiec, Anglii, Holandii. Obok formy męskiej imienia w użyciu jest też forma żeńska - Wilhelmina. Imię to pojawia się w Polsce w w. XIV, ale nigdy nie osiąga większej...

Zobacz więcej o: Wilhelm
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
10 stycznia,
6 kwietnia,
28 maja,
8 czerwca,
24 czerwca,
25 czerwca,
5 lipca,
2 września