Nikanor

Forma oboczna imienia NIKANDER.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Nicanor.

W literaturze hagiograficznej pojawia się zaledwie dwóch świętych tego imienia. Jeden z nich należy do Męczenników Damasceńskich, o których w aneksie. Drugim jest

Nikanor, diakon. Znamy go wyłącznie z Dziejów Apostolskich (6, 5-6). Wiemy więc, że był jednym z siedmiu diakonów, wybranych na pomocników apostołów. Synaksaria greckie ich nie oddzielały, ale wspólnie wspominały 30 czerwca, 28 lipca lub 28 grudnia. Natomiast Ado uplasował Nikanora pod dniem 10 stycznia, jego śmierć zaś zlokalizował na Cyprze i zasugerował, że była to śmierć męczeńska. Baroniusz tę dowolność mylnie przypisał Bedzie Wielebnemu i powtórzył.

Nikanor
 obchodzi imieniny