Danuta

Imię litewskie, w Polsce dosyć popularne. Imię to nosiła córka Kiejstuta, żona księcia Janusza Mazowieckiego, która na chrzcie otrzymała imię Anna. Etymologia imienia jest trudna do wyjaśnienia. Element -ut pełni funkcję zdrabniającą. Człon pierwszy łączyć można z nazwiskami lit.: Danejko, Danejkowicz (por. nazwa miejscowa Daneikai), które mogą być utworzone od białoruskiej postaci imienia Daniel, Daniło. W dokumentach staropruskich znaleziono imiona Danickie, Donike i z tymi to imionami trzeba chyba zestawiać Danutę. To tylko pewne ogniwo w tłumaczeniu imienia Danuta; całkowite wyjaśnienie jeszcze nie jest możliwe. Na popularność tego imienia wpłynęła powieść H. Sienkiewicza Krzyżacy. Formy zdrobniałe to Danusia, Danuśka, a formą skróconą jest Danka. Biorąc pod uwagę popularność imienia, umieściliśmy je w naszym kalendarzu (24 czerwca).