Tego dnia świętują

Imię żeńskie o nie wyjaśnionej etymologii. Wywodzi się z języka germańskiego lub celtyckiego, do Polski dotarło w formie francuskiej. Znane jest od niedawna i występuje sporadycznie. powstało prawdopodobnie jako zdrobnienie germańskiego imienia Carletta (Karletta), żeńskiej formy imienia Karl.Formy zdrobniałe...

Zobacz więcej o: Arleta
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
13 lutego
Obchodzi imieniny:
3 stycznia
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
16 lutego,
24 czerwca,
1 października

Imię biblijne złożone: dani-y-al lub dan-i-el 'Bóg osądził'. Według tekstów akadyjskich imię tłumaczyć należy: 'potężny jest mój Bóg'. Imię to nosił prorok, który wyjaśniał królowi Baltazarowi sens snów oraz napisu mane, tekel, fares (Dn 5, 25-28). W tłumaczeniu greckim Biblii imię zapisywane jest jako...

Zobacz więcej o: Daniel
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
10 kwietnia,
15 lipca,
21 lipca,
10 października,
13 października,
10 grudnia,
11 grudnia
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
16 lutego,
24 czerwca,
1 października

Imię litewskie, w Polsce dosyć popularne. Imię to nosiła córka Kiejstuta, żona księcia Janusza Mazowieckiego, która na chrzcie otrzymała imię Anna. Etymologia imienia jest trudna do wyjaśnienia. Element -ut pełni funkcję zdrabniającą. Człon pierwszy łączyć można z nazwiskami lit.: Danejko, Danejkowicz...

Zobacz więcej o: Danuta
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
10 stycznia,
16 lutego,
24 czerwca,
1 października

Imię to powstało z elementów geno- 'ród, gatunek' i -wifa 'żona, kobieta'. Jest to więc przykład imienia, którego człony pochodzą z różnych języków: człon geno- z języka romańskiego, do którego dostał się z celtyckiego, a człon -wifa z jęz. germańskich. Imię musiało powstać wśród ludu, który miał ścisły...

Zobacz więcej o: Genowefa
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
9 listopada

Imię biblijne pochodzenia hebrajskiego: Hanok (gr. Henoch) 'poświęcenie' lub 'rozpoczynający, początkowy'. Wielokrotnie wspominane w Biblii. Nosili je: syn Kaina i ojciec Irada (Rdz 4, 17-18; Rdz 5, 22-23); jeden z pięciu synów Midiana, wnuk Abrahama i Ketury (Rdz 25, 1-4; 1 Krn 1, 32-33); pierwszy z...

Zobacz więcej o: Henoch (Enoch)
Obchodzi imieniny:
3 stycznia

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia
Obchodzi imieniny:
3 stycznia