Dobrosław

Imię słowiańskie złożone z elementów dobro- (temat przymiotnikowy na -o, por. DOBROGOST) i elementu -sław. Dobrosław to człowiek 'dobrej sławy, mający dobrą sławę'. Element -sław traktowany był już jako sufiks i mógł tworzyć wiele imion. Obok imienia męskiego poświadczone jest też żeńskie imię Dobrosława. Imię Dobrosława stało się popularniejsze w XIX w., kiedy to odżywają imiona słowiańskie (w tym wieku występują ruchy panslawistyczne).

Julian Ursyn Niemcewicz w liście z 17 XI 1829 r. pisze: -moja wnuczka cudo piękności, ochrzciliśmy ją przed kilku dniami. Dałem jej imiona Jadwiga Dobrosława, imiona żon Mieczysława i Jagiełły-.

Imię to poświadczone jest z r. 1228, zaś Dobrosława z r. 1200. Od imienia Dobrosław pochodzą nazwiska takie, jak: DobrosławicDobrosławowicz.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone pod datą: Dobrosław - 10 stycznia, Dobrosława - 9 kwietnia.

Dobrosław
 obchodzi imieniny