Tego dnia świętują

To żeńskie imię pochodzenia greckiego (zob. ALEKSANDER). W Polsce notowane w źródłach od wieku XIV, w formach: Aleksandra i Oleksandra. Należy u nas do imion dość popularnych, do czego przyczyniła się m.in. powieść H. Sienkiewicza Potop. Imię to nosiła siostra Władysława Jagiełły, żona ks. mazowieckiego...

Zobacz więcej o: Aleksandra
Obchodzi imieniny:
19 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
18 maja,
24 listopada,
12 grudnia

Imię pochodzenia greckiego. Greckie Andréas genetycznie jest zdrobnieniem dwuczłonowych imion męskich typu Andróbulos, Androgénes, Androkrátes, Andromedes, Andrón-kos itd., bardzo rozpowszechnionych, a zawierających wyraz an-r (gen. andrós) 'mąż, mężczyzna' w części pierwszej. W całym chrześcijaństwie...

Zobacz więcej o: Andrzej
Obchodzi imieniny:
6 stycznia,
19 stycznia,
4 lutego,
12 kwietnia,
27 kwietnia,
13 maja,
16 maja,
12 lipca,
13 lipca,
16 lipca,
17 lipca,
21 lipca,
1 listopada,
10 listopada,
24 listopada,
30 listopada,
10 grudnia
Obchodzi imieniny:
24 listopada

Imię słowiańskie złożone z elementów dobro- (temat przymiotnikowy na -o, por. DOBROGOST) i elementu -sław. Dobrosław to człowiek 'dobrej sławy, mający dobrą sławę'. Element -sław traktowany był już jako sufiks i mógł tworzyć wiele imion. Obok imienia męskiego poświadczone jest też żeńskie imię Dobrosława....

Zobacz więcej o: Dobrosław
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
24 listopada

Jest to imię żeńskie wywodzące się od nazwy rzymskiego rodu (gens) Aemilia, prawdopodobnie etruskiego pochodzenia. Imię męskie Emil pojawiło się w literaturze wraz z dziełem pedagogicznym J. J. Rousseau Emile. Popularność imienia przypada na w. XIX. Zaś imię żeńskie Emilia pojawia się w Polsce w XV...

Zobacz więcej o: Emilia
Obchodzi imieniny:
23 maja,
24 czerwca,
30 czerwca,
19 sierpnia,
24 sierpnia,
24 listopada

Jest to imię pochodzenia germańskiego, powstałe ze skrócenia imion dwuczłonowych z pierwszym elementem: Erm- / Irm- od imienia boga Ermina 'czczony, silny, potężny, straszny'. W Polsce poświadczone jest już w w. XIII, ale nigdy nie zyskało wielkiej popularności. W wieku XIX pod wpływem niemieckim jego...

Zobacz więcej o: Emma
Obchodzi imieniny:
24 listopada,
28 grudnia

To łacińskie imię pochodzi od imienia rzymskiej bogini kwiatów i wiosny. Co roku odbywały się w Rzymie święta ku czci wiosny, tzw. floralia (28 IV/3 V). Bogini Flora miała swoją świątynię obok Cyrku Wielkiego. Imiona kwiatowe, roślinne znane są w wielu językach (szczególnie na Dalekim Wschodzie). Wielką...

Zobacz więcej o: Flora
Obchodzi imieniny:
29 sierpnia,
24 listopada

Jest to imię wywodzące się z języka włoskiego. Pochodzi ono od określenia francesco 'Francuz, Francuzik', jakim kupiec Piotr Bernardone nazwał swego syna Jana, kiedy wrócił z Francji. W Asyżu zaczęto powszechnie nazywać chłopca tym określeniem. Pod takim imieniem znany jest powszechnie. Na popularność...

Zobacz więcej o: Franciszek
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
29 stycznia,
17 lutego,
2 marca,
2 kwietnia,
11 maja,
4 czerwca,
17 czerwca,
20 czerwca,
14 lipca,
21 sierpnia,
16 września,
17 września,
25 września,
29 września,
4 października,
10 października,
29 października,
24 listopada,
3 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: ger- (gari-) 'oszczep' i -hard 'mężny, odważny, trwały, mocny'. W Polsce jest to imię znane, choć nigdy nie osiągnęło dużej popularności. Etymologia ludowa wywodzi je z polskiego wyrażenia gier rad, czyli 'ten, który rad igra (bawi się)'. U...

Zobacz więcej o: Gerard
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia
Obchodzi imieniny:
24 listopada,
23 grudnia

Jest to imię pochodzenia greckiego, genetycznie forma spieszczona imion dwuczłonowych typu Pr-tarchos. Po grecku zapisywano je Pr-t-s, po łacinie Protasius. W Polsce jest to imię rzadkie. Najlepiej znane z Pana Tadeusza Mickiewicza, gdzie woźny nosi imię Protazy. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Protasius,...

Zobacz więcej o: Protazy
Obchodzi imieniny:
19 czerwca,
4 sierpnia,
24 listopada
Obchodzi imieniny:
24 listopada