Tego dnia świętują

Imię pochodzenia greckiego - Erasmós 'godny miłości' (por. éromai 'kocham', eros 'miłość'). U nas poświadczone od XIV wieku jako Erazm (1361) i z H- protetycznym jako Herazm (1439). Znamy je jako należące do wielkiego humanisty niderlandzkiego Erazma z Rotterdamu (1467-1536). W Polsce nosili je m.in....

Zobacz więcej o: Erazm
Obchodzi imieniny:
2 czerwca,
25 listopada

Jest to imię biblijne. Wywodzi się z hebrajskiego Jehoszafat 'Jahwe sądzi'. Imię to nosił jeden z królów Judy (873/872-852; por. 1 Krl 22, 1-51; 2 Krl 3, 1-27; 2 Krn 17-20). Wykorzystując symbolikę tego imienia, prorok Joel nazwał miejsce sądu Bożego -Doliną Jozafata- (por. Jl 4, 2). W Polsce imię to...

Zobacz więcej o: Jozafat
Obchodzi imieniny:
12 listopada,
14 listopada,
25 listopada

Jest to imię męskie pochodzenia semickiego, teoforyczne, hebr. (Jehoszafat), oznaczające "Bóg osądził"; jego synonimem jest imię Abidan. W Polsce była w użyciu również forma Józefat lub Józafat, powstała przez pomieszanie Jozafata z Józefem. Do pewnej popularności tego imienia w Polsce przyczynił się...

Zobacz więcej o: Jozefat
Obchodzi imieniny:
19 marca,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
25 listopada
Obchodzi imieniny:
14 listopada,
25 listopada

Jest to imię łacińskie, pierwotnie bardzo popularne cognomen, utworzone od nomen gentilicium Cassius. Imię Kasjan (Cassianus) 'należący do rodu Cassia', było dość częste w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W Polsce imię znane, choć bardzo rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cassianus, fr. Cassien,...

Zobacz więcej o: Kasjan
Obchodzi imieniny:
9 marca,
13 marca,
22 marca,
24 marca,
5 kwietnia,
29 kwietnia,
13 sierpnia,
25 listopada,
3 grudnia

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, od przymiotnika katharós 'czysty, bez skazy', za pośrednictwem łaciny (Catharina). Forma Catharina jest w użyciu w chrześcijaństwie zachodnim, natomiast u chrześcijan wschodnich rozpowszechniona jest forma grecka Ekatherin- (Aikatherin-). W Polsce imię...

Zobacz więcej o: Katarzyna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
13 lutego,
9 marca,
22 marca,
23 marca,
24 marca,
1 kwietnia,
6 kwietnia,
29 kwietnia,
30 kwietnia,
25 listopada,
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
25 listopada