Tego dnia świętują

To imię pochodzenia francuskiego, od tytułu najstarszego syna króla Francji od 1349 do 1830. Delfin był wyobrażeniem herbowym, a od 1150 r. przydomkiem Dolnej Burgundii, nazywanej odtąd Delfinatem. W herbie tej krainy były trzy pływające delfiny. Humbert II (1313-1359), ostatni bezpotomny władca Delfinatu,...

Zobacz więcej o: Delfin
Obchodzi imieniny:
26 listopada

Jest to żeńska forma imienia DELFIN. Delfina jest bohaterką romansu pani Germaine de Staël, pt. Delphine (1802). W Polsce imię to pojawiło się pod wpływem francuskim. Nosiła je Delfina Potocka, przyjaciółka naszych romantyków (Słowackiego, Krasińskiego, Chopina). W r. 1827 ukazała się powieść Jaraczewskiej,...

Zobacz więcej o: Delfina
Obchodzi imieniny:
26 listopada,
9 grudnia
Obchodzi imieniny:
26 listopada

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Jest to złożone imię pochodzenia germańskiego. W członie pierwszym zawarty jest element hlut- 'sławna, słynna', a w drugim -hild 'wojna, walka'. W dokumentach zapisywane jest jako Chlotildis, Clotildis, Clothildis. Z doby staropolskiej brak poświadczeń tego imienia. Dziś występuje bardzo rzadko. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Klotylda
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
3 czerwca,
4 października,
21 listopada,
26 listopada

Dwuczłonowe imię germańskie, złożone z elementów kuoni- (küene) 'śmiały' i -rat 'rada'. Całość znaczy: 'śmiały w radzie'. Było to imię kilku niemieckich cesarzy Św. Cesarstwa Rzymskiego, a od nich przejęte zostało przez książąt śląskich i mazowieckich (np. Konrad Mazowiecki). Nosił je też (jako drugie)...

Zobacz więcej o: Konrad
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
19 lutego,
21 kwietnia,
1 czerwca,
1 sierpnia,
19 września,
4 października,
21 listopada,
26 listopada
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
19 lutego,
21 kwietnia,
1 czerwca,
1 sierpnia,
4 października,
21 listopada,
26 listopada
Obchodzi imieniny:
26 listopada
Obchodzi imieniny:
26 listopada

Jest to stare imię, powstałe na gruncie germańskim z elementu Leon- 'lew', przejętego z łaciny, i germańskiego -hard (-hart) 'mocny, silny'. Imię to nosił słynny artysta i uczony Leonardo da Vinci. W Polsce poświadczone jest już w średniowieczu w formach: Lenart / Lenard (1399), Lenert (1437), Leonard...

Zobacz więcej o: Leonard
Obchodzi imieniny:
27 lutego,
6 listopada,
26 listopada,
27 listopada

Jest to imię pochodzenia łacińskiego (Silvester), pierwotnie cognomen, utworzone od przymiotnika pospolitego silvestris 'leśny, mieszkający w lesie'. Imię to nosiło kilku papieży, z których bardzo dobrze jest znany Sylwester II (999-1003), przyjaciel Ottona III i zwolennik koncepcji uniwersalistycznych. W...

Zobacz więcej o: Sylwester
Obchodzi imieniny:
26 listopada,
31 grudnia