Tego dnia świętują

Łacińskie Felix to jedno z najczęstszych rzymskich cognominów. Imię to nosili często wyzwoleńcy. Felix = 1. urodzajny, 2. szczęśliwy. Było to imię męskie; dla kobiet chętniej używano imienia Felicitas (uosobienie szczęścia, sama szczęśliwość) albo też zdrobnienia Felicula. W Polsce imię to spotykamy...

Zobacz więcej o: Feliks
Obchodzi imieniny:
11 stycznia,
14 stycznia,
30 stycznia,
21 lutego,
1 marca,
23 marca,
26 marca,
21 kwietnia,
18 maja,
30 maja,
31 maja,
11 czerwca,
12 lipca,
11 września,
6 listopada,
20 listopada

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od przymiotnika hilaris, -e (lub hilarus, -a, -um) - 'wesoły, pogodny' (por. gr. hilarós). W Polsce imię poświadczone w r. 1204 i 1388 w formie Ilary. Znane jest z żartobliwego wiersza dla dzieci -o panu Hilarym, który zgubił okulary-. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Hilary
Obchodzi imieniny:
11 stycznia,
14 stycznia,
16 marca,
12 sierpnia,
21 października

Jest to żeńska forma imienia męskiego HONORAT. W Polsce to imię rzadkie, występowało w końcu XIX i na początku XX w. najczęściej w spieszczeniach Honorka, Honorcia, Honoratka. Warto dodać, że na początku XIX w. istniała w Warszawie kawiarnia Honoratka, która była miejscem spotkań grup wolnościowych. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Honorata
Obchodzi imieniny:
11 stycznia,
23 października,
22 grudnia

Jest to imię rzymskie, genetycznie cog-nomen, którego podstawę stanowi grecki przymiotnik hygieinós 'zdrowy', co zlatynizowane zostało na Hyginus. W Polsce nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hyginus. Hagiografowie wymieniają dwóch świętych noszących to imię. Jeden z nich, wspominany 4 maja,...

Zobacz więcej o: Hygin
Obchodzi imieniny:
11 stycznia
Obchodzi imieniny:
11 stycznia

Imię złożone pochodzenia germańskiego. Pierwszym jego członem jest element maht- (meht) 'moc, męstwo', a drugim -hild 'walka, wojna'. W Polsce imię poświadczone już w XI wieku (1035). Występuje w formach: Mathildis, Matildis, Machtildis, Machteldis, Metildis, Mechteldis, Mechtildis. Dziś jest to u nas...

Zobacz więcej o: Matylda (Mechtylda)
Obchodzi imieniny:
11 stycznia,
19 stycznia,
14 marca

Imię pochodzenia germańskiego, które jest oboczną formą imienia MATYLDA (niemieckie Mathildis). W pierwszym członie użyty jest element meht- 'moc, męstwo', a w drugim -hild 'walka, wojna'. W piśmiennictwie niemieckim te formy oboczne są rozróżniane i czasem traktowane jako dwa imiona. W Polsce imię...

Zobacz więcej o: Mechtylda
Obchodzi imieniny:
11 stycznia,
19 stycznia,
14 marca
Obchodzi imieniny:
11 stycznia
Obchodzi imieniny:
11 stycznia
Obchodzi imieniny:
11 stycznia