Hygin

Jest to imię rzymskie, genetycznie cog-nomen, którego podstawę stanowi grecki przymiotnik hygieinós 'zdrowy', co zlatynizowane zostało na Hyginus.

W Polsce nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hyginus.

Hagiografowie wymieniają dwóch świętych noszących to imię. Jeden z nich, wspominany 4 maja, skrył się najzupełniej w pomroce dziejów; tutaj go pominiemy. Drugi - rzecz to zrozumiała - jest postacią lepiej rozpoznaną.

Hygin, papież, był następcą św. Telesfora, który zmarł w r. 138. Wedle Euzebiusza stolicą Piotrową zarządzał przez cztery lata. Liber Pontificalis utrzymuje, że z pochodzenia był ateńczykiem, a z wykształcenia filozofem. Św. Ireneusz dodaje, że za jego to pontyfikatu do Rzymu przybyli gnostycy Walentyn i Cedron. Dekretały, które mu przypisywano, są apokryfami. Wspominano go w dniu 14 stycznia, jednak w żadnym ze starożytnych źródeł nie widnieje jako męczennik.

Hygin
 obchodzi imieniny