Sabacjusz

Imię pochodzenia łacińskiego, Sabbatius, Sabatius, genetycznie cognomen utworzone na podstawie greckiej nazwy hebrajskiego szabatu. Sabatius to 'urodzony w sobotę, w szabat'. Jednakże może to imię, jako rzymskie cognomen, pochodzić także od etruskiej nazwy rzeki Sabatus.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Sabbatius, Sabatius, wł. Sabbazio, Sabbatino.

Sabacjusz
 obchodzi imieniny