Tego dnia świętują

To imię wywodzące się z łacińskiego cognomen Albinus, bardzo dobrze poświadczone już od V w. przed Chr., zarówno jako imię męskie, jak i żeńskie (Albina). Łac. Albinus utworzony został za pomocą przyrostka -inus, tworzącego cognomina od gentiliciów (nazw rodowych) rodziców, w danym wypadku od nomen gentile...

Zobacz więcej o: Albin
Obchodzi imieniny:
5 lutego,
1 marca,
23 czerwca,
22 lipca,
6 września,
15 września

Jest to imię żeńskie pochodzenia litewskiego, dobrze znane z lektury Konrada Wallenroda. Nosiła je córka Gedymina, żona Kazimierza Wielkiego (na chrzcie otrzymała imię Anna). Etymologia imienia niejasna. Forma z -l- jest formą zlatynizowaną. W litewskim przed spółgłoską twardą powinno być -ł-. Znany...

Zobacz więcej o: Aldona
Obchodzi imieniny:
1 marca,
10 marca,
20 maja,
28 sierpnia,
10 września,
11 października,
9 listopada,
12 grudnia

Imię męskie wywodzące się od starożytnego rodu rzymskich plebejuszów Antonii, lub gens Antonia. Najsłynniejszą postacią z tego rodu był Marcus Antonius, czyli Marek Antoniusz, najpierw współpracownik, a potem przeciwnik Augusta Oktawiana. Skąd się wzięła nazwa tego rodu, nie wiemy; pod koniec republiki...

Zobacz więcej o: Antoni
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
12 stycznia,
17 stycznia,
6 lutego,
1 marca,
28 marca,
3 kwietnia,
10 kwietnia,
7 czerwca,
13 czerwca,
5 lipca,
7 lipca,
24 lipca,
3 września,
24 października,
31 października,
7 listopada,
28 grudnia

Rozumiana jest u nas jako żeńska forma imienia ANTONI. W rzeczywistości jest to żeńska postać imienia łacińskiego Antoninus (zob. ANTONIN) i jako takie jest imieniem na -inus, -ina, tzw. cognomen od rodowego nazwiska, czyli gentilicium Antonii. W Polsce dawniej nie było znane, zdarzało się natomiast...

Zobacz więcej o: Antonina
Obchodzi imieniny:
29 lutego,
1 marca,
3 maja,
12 czerwca,
31 października
Obchodzi imieniny:
1 marca
Obchodzi imieniny:
1 marca

Imię pochodzenia greckiego, złożone z elementów: eu- 'dobry' i -doxís 'sława, chwała'. W Polsce imię znane od czasów najdawniejszych w formach: Eudokia i Eudoksja. Nosiła je m.in. żona Mieszka Starego, matka Władysława Laskonogiego - Eudoksyja. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Eudoxia, Eudoksia, gr. Eudoksía,...

Zobacz więcej o: Eudokia (Eudoksja)
Obchodzi imieniny:
1 marca
Obchodzi imieniny:
1 marca

Łacińskie Felix to jedno z najczęstszych rzymskich cognominów. Imię to nosili często wyzwoleńcy. Felix = 1. urodzajny, 2. szczęśliwy. Było to imię męskie; dla kobiet chętniej używano imienia Felicitas (uosobienie szczęścia, sama szczęśliwość) albo też zdrobnienia Felicula. W Polsce imię to spotykamy...

Zobacz więcej o: Feliks
Obchodzi imieniny:
11 stycznia,
14 stycznia,
30 stycznia,
21 lutego,
1 marca,
23 marca,
26 marca,
21 kwietnia,
18 maja,
30 maja,
31 maja,
11 czerwca,
12 lipca,
11 września,
6 listopada,
20 listopada
Obchodzi imieniny:
1 marca,
5 września
Obchodzi imieniny:
1 marca,
5 września
Obchodzi imieniny:
1 marca

Żeńska forma imienia JAN. U nas znana od XIV wieku. Obecnie używane spieszczenia: Joaśka, Joasia (czasem Asia). W Polsce powstała w czasach nowszych druga forma tego imienia utworzona od imienia Jan: Janina (por. Karolina). Imię, traktowane w formie podstawowej jako odrębne od Joanny, miesza się z nią...

Zobacz więcej o: Joanna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
4 lutego,
1 marca,
28 marca,
12 maja,
24 maja,
30 maja,
17 sierpnia,
21 sierpnia,
24 sierpnia,
26 sierpnia,
12 grudnia

Jest to imię hebrajskie, złożone z Jo (skrót z Jeho, Jahwe 'Bóg') i z czasownika jasaf 'przydać'. Joseph lub Jehoseph znaczy 'niech pomnoży Bóg (domyślnie) dobra' albo 'niech przyda Pan (drugiego syna)'. Należy więc ono do grupy imion teoforycznych (zawiera element Jeho 'Bóg'). W Polsce jest to bardzo...

Zobacz więcej o: Józef
Obchodzi imieniny:
4 lutego,
14 lutego,
15 lutego,
19 lutego,
28 lutego,
1 marca,
19 marca,
17 kwietnia,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
4 lipca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
18 września,
14 listopada

Jest to złożone imię słowiańskie, z członami rado- (zob. Radogost, Radomił) i -sław. Człon pierwszy mógł ulec skróceniu, w którego wyniku powstała forma Rasław i Racław (Radosław - Radsław - Rasław / Racław). W dokumentach imię pojawia się w formach Radosław, Rasław, Radsław, Redsław od XII w. (od r....

Zobacz więcej o: Radosław
Obchodzi imieniny:
1 marca,
2 marca,
8 kwietnia,
8 września

Forma zgrecyzowana teoforycznego imienia egipskiego Thaisis, od imienia bogini Izydy. W postaci greckiej Thais, Thaida nosiła je ateńska kochanka Aleksandra Wielkiego (IV w. przed Ch.) i słynna aleksandryjska kurtyzana, która została świętą. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Thais, Thaida, gr. Thais, ang.,...

Zobacz więcej o: Taida (Tais, Taisja)
Obchodzi imieniny:
1 marca