Radosław

Jest to złożone imię słowiańskie, z członami rado- (zob. Radogost, Radomił) i -sław. Człon pierwszy mógł ulec skróceniu, w którego wyniku powstała forma Rasław i Racław (Radosław - Radsław - Rasław / Racław). W dokumentach imię pojawia się w formach Radosław, Rasław, Radsław, Redsław od XII w. (od r. 1198). Od imienia męskiego utworzono żeńskie imię Radosława, Rasława, które poświadczone jest w źródłach od 1265 r.

Formy skrócone i spieszczone tego imienia podobne jak od RADOGOST, RADOMIŁ.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone jest pod 2 marca (Radosław) i 9 września (Radosława).