Tego dnia świętują

Imię łacińskie. Zarówno męskie Hadrianus, jak i żeńskie Hadriana wywodzi się z cognomen utworzonego od gentilicium; jego podstawą jest nazwa miejscowa Hadria (w Picenum i okolicy Wenecji, por. nazwę Morze Adriatyckie). Oboczność Hadrianus / Adrianus, poświadczona już na gruncie łacińskim, była wynikiem...

Zobacz więcej o: Adrian (Hadrian)
Obchodzi imieniny:
4 marca,
5 marca,
8 lipca,
8 września,
8 listopada

Jest to łacińskie imię żeńskie pochodzące od męskiego Hadriad lub Adrian, to znaczy należący do miasta Hadrii w Picenum (Włochy). Jego istnienie poświadczone jest w średniowieczu, ale popularność zyskuje dopiero w XX wieku. Obok formy żeńskiej tego imienia istnieje forma męska ADRIAN.Formy zdrobniałe...

Zobacz więcej o: Adrianna
Obchodzi imieniny:
4 marca,
5 marca,
6 kwietnia,
8 lipca,
8 września
Obchodzi imieniny:
8 września

Imię pochodzenia łacińskiego, cognomen odpowiadające męskiemu KLEMENTYN. W Polsce występuje w w. XVIII, choć niezbyt często. Nosiła je m.in. Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Odpowiedniki obcojęz.: łac., wł. Clementina, ang., fr. Clementine, niem. Klementina, Klementine.

Zobacz więcej o: Klementyna
Obchodzi imieniny:
8 września

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia

Żeński odpowiednik imienia Marian. Potoczne jest ono często błędnie rozumiane jako wynik złożenia dwóch innych imion: Marii i Anny, analogicznie do angielskiego imienia Maryann. Imię Marianna jest w Polsce znane od średniowiecza i aż do XIX wieku było jednym z najczęściej nadawanych imion - zamiast imienia...

Zobacz więcej o: Marianna
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
3 maja,
24 maja,
26 maja,
31 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
16 lipca,
22 lipca,
29 lipca,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
16 listopada,
8 grudnia

Imię pochodzenia greckiego: Nést-r, które łacina przejęła jako Nestor. Nie ma ono przekonującej etymologii. Być może łączy się z czasownikiem néomai 'iść, przychodzić, powracać' lub jest skróceniem dwuczłonowego imienia Eunestor, związanego etymologicznie z przymiotnikiem eunóstos 'szczęśliwie powracający'. W...

Zobacz więcej o: Nestor
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
8 września,
9 listopada

Jest to złożone imię słowiańskie, z członami rado- (zob. Radogost, Radomił) i -sław. Człon pierwszy mógł ulec skróceniu, w którego wyniku powstała forma Rasław i Racław (Radosław - Radsław - Rasław / Racław). W dokumentach imię pojawia się w formach Radosław, Rasław, Radsław, Redsław od XII w. (od r....

Zobacz więcej o: Radosław
Obchodzi imieniny:
1 marca,
2 marca,
8 kwietnia,
8 września
Obchodzi imieniny:
8 września,
9 września