Tego dnia świętują

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, odpowiadające znaczeniowo męskiemu imieniu AUGUSTYN. Można je interpretować jako żeńską formę od Augustyn lub jako spieszczenie albo patronimicum od AUGUST. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Augustina. W Martyrologium Hieronimiańskim pojawia się wprawdzie pod dniem 8...

Zobacz więcej o: Augustyna
Obchodzi imieniny:
9 września

O pochodzeniu imienia mówiło się powyżej (AURELIAN). Z historii starożytnej znany jest cesarz Marek Aureli, czyli Aureliusz. W Polsce Aureliusz używane było sporadycznie. Należy zresztą przypomnieć, że u nas łacińskie imiona i nazwiska na -ius przyswajane były z pominięciem końcówki i odmieniały się...

Zobacz więcej o: Aureliusz
Obchodzi imieniny:
9 września,
13 września,
16 listopada

Jest to imię przejęte do języków europejskich z greckiego za pośrednictwem łaciny. Greckie Dionýsios pochodzi od imienia boga Dionizosa (gr. Diónysos), syna Zeusa i Semele. Pierwotnie imię Dionýsios znaczy 'należący do Dionizosa'. Spolszczono to imię w formach Dionizy i Dionizjusz. Postaci z historii...

Zobacz więcej o: Dionizy
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
8 kwietnia,
2 września,
9 września,
20 września,
2 października,
9 października,
16 października,
16 listopada,
17 listopada,
26 grudnia,
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
9 września
Obchodzi imieniny:
9 września

To imię wywodzi się z Egiptu, od tamtejszych Greków. Nie wiadomo, czy jest to przekład grecki jakiegoś imienia egipskiego, czy już przez Greków utworzone. W części pierwszej mamy tu imię bogini Izydy (Isis), w drugiej zaś temat ten sam, co w wyrazie d-ron 'dar', jak np. w imieniu Theo-doros, czyli Izydor...

Zobacz więcej o: Izydor
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
7 stycznia,
15 stycznia,
5 lutego,
10 lutego,
17 lutego,
4 kwietnia,
10 maja,
15 maja,
27 maja,
3 lipca,
17 sierpnia,
9 września,
11 września,
6 listopada,
14 grudnia
Obchodzi imieniny:
9 września

Imię pochodzenia greckiego, w którego funkcji został użyty wyraz pospolity poim-n 'pasterz'. Od podstawowej formy Poim-n utworzono pochodne imię Poimenos / Poimenios wskazujące na pochodzenie od kogoś, przynależność do kogoś. W łacinie oba imiona zostały utożsamione. Obok siebie występują więc formy:...

Zobacz więcej o: Pimen
Obchodzi imieniny:
9 września

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia
Obchodzi imieniny:
8 września,
9 września

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotne nomen gentilicium Sergius (gens Sergia). Ród Sergia był starym rodem patrycjuszowskim. Pochodzenie nazwy rodu nie zostało jednoznacznie wyjaśnione. Nie można wykluczyć źródła etruskiego, jak przy wielu nazwach rodów rzymskich. W Polsce jest to imię znane,...

Zobacz więcej o: Sergiusz
Obchodzi imieniny:
24 lutego,
9 września
Obchodzi imieniny:
9 września
Obchodzi imieniny:
9 września,
14 listopada
Obchodzi imieniny:
9 września