Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
7 września
Obchodzi imieniny:
7 września
Obchodzi imieniny:
7 września

Jest to imię łacińskie (Marcus i dla kobiet Marca), jedno z niewielu imion właściwych (praenomen) znanych w Rzymie od czasów archaicznych. Nosił to imię wybitny pisarz oraz mówca, Marcus Tullius Cicero. Imię Marcus pochodzi od imienia boga wojny, Marsa (Mart-icos). W krajach chrześcijańskich dobrze znane...

Zobacz więcej o: Marek
Obchodzi imieniny:
13 marca,
24 marca,
11 kwietnia,
25 kwietnia,
8 maja,
18 czerwca,
7 września,
28 września,
7 października,
16 listopada,
22 listopada

Jest to imię łacińskie, z pochodzenia nomen gentilicium (gens Maria). Z historii starożytnej znamy Gajusza Mariusza (Caius Marius 156-86 przed Chr.), polityka i wodza rzymskiego. W Polsce imię poświadczone wyjątkowo w 1221 r. W nowszych czasach (XX w.) stwierdzamy jego pewne rozpowszechnienie. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Mariusz
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
4 lutego,
9 lutego,
24 lutego,
24 marca,
25 kwietnia,
18 czerwca,
7 września,
28 września,
7 października,
22 października,
22 listopada,
31 grudnia

Jest to imię teoforyczne, jak wiele imion biblijnych. Wywodzi się z hebrajskiego melki-or 'król (Bóg) jest moją światłością'. W Polsce imię poświadczone w dokumentach od 1394 r. w formach: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Melcher, Malcher, Malchar, Melchor, Malcar. Od imienia tego pochodzą...

Zobacz więcej o: Melchior
Obchodzi imieniny:
6 stycznia,
7 września,
7 listopada

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od wyrazu pospolitego regina 'królowa'. Na gruncie chrześcijańskim odnosi się do tytułu Matki Bożej Królowej Nieba (Regina Coeli). W Polsce poświadczone od XIV w. w postaci Regina i w zdrobnieniu Regnoszka, Regnuszka. Natomiast pojawiająca się w czasach...

Zobacz więcej o: Regina
Obchodzi imieniny:
17 marca,
7 września,
21 listopada
Obchodzi imieniny:
17 marca,
7 września,
21 listopada

Jest to imię germańskie: Richard, złożone z członów rich- (rihhi) 'potężny, bogaty' oraz -hard / -hart 'mocny, trwały'. Było to imię wielu królów angielskich, m.in. Ryszarda Lwie Serce, uczestnika III wyprawy krzyżowej. W Polsce imię występuje do dziś, z wymową sugerującą, że przyjęte zostało z Francji....

Zobacz więcej o: Ryszard
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
3 kwietnia,
7 września