Melchior

Jest to imię teoforyczne, jak wiele imion biblijnych. Wywodzi się z hebrajskiego melki-or 'król (Bóg) jest moją światłością'.

W Polsce imię poświadczone w dokumentach od 1394 r. w formach: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Melcher, Malcher, Malchar, Melchor, Malcar. Od imienia tego pochodzą nazwiska: Malcher, Malcharek, Melich, Melikiewicz itp.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., fr., niem. Melchior, hiszp. Melchor, wł. Melchiorre.

O Melchiorze, domniemanym towarzyszu Kaspra i Baltazara, mówiło się już pod hasłem Kasper. Przedstawiliśmy także bł. Melchiora od św. Augustyna jako towarzysza bł. Marcina od św. Mikołaja oraz św. Melchiora Grodzieckiego pod hasłem Koszyccy Męczennicy. Stąd do ukazania pozostaje jedynie sylwetka męczennika z XIX w.

Melchior Garcia Sampedro jest jedną z bardzo licznych ofiar prześladowań, jakie długo trwały w Indochinach. Urodził się 29 kwietnia 1821 r. w Cienfuegos, w prowincji Oviedo (Hiszpania), w skromnej rodzinie Jana i Franciszki Suarez. Po skończeniu studiów, które przy swej niezamożności odbywał z niemałym trudem, wstąpił do dominikanów i w r. 1841 złożył u nich profesję zakonną w misyjnym kolegium w Ocana. Nie od razu jednak dostał się na upragnione misje. Posłano go najpierw na Filipiny i dopiero w r. 1849 udał się do Tonkinu. Gdy za sprawą ówczesnego władcy Annamu, Tu-Duka, wybuchło prześladowanie, Melchiora wyniesiono do godności biskupiej i mianowano pomocnikiem wikariusza apostolskiego Tonkinu Centralnego, Józefa Marii Diaza Sanjurio. Konsekrowano go 1 września 1855 r. Ale już w trzy lata później został aresztowany. Wycierpiawszy wiele we więzieniu, został ścięty w dniu 28 lipca 1858 r. Beatyfikował go razem z wymienionym biskupem i dwudziestoma trzema innymi Pius XII w r. 1951. Wszyscy oni znaleźli się pośród 117 męczenników wietnamskich, których Jan Paweł II kanonizował w r. 1988.

Melchior
 obchodzi imieniny