Melazyp

Imię pochodzenia greckiego, utworzone z członów: mel-s- / melas- 'troszczący się, pielęgnujący' i -híppos 'koń'. Melazyp to 'pielęgnujący konie; weterynarz'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Melasippus, gr. Mel-sippos, ang. Meleusippos, niem. Melasippus.

Melazyp, Antoni i Kassyna (Karina). Tworzą grupkę męczenników, którzy śmierć ponieść mieli w Ancyrze w czasach Juliana Apostaty. Melazyp i Kassyna byli małżeństwem, rodzicami trzynastoletniego Antoniego. Martyrologium Rzymskie, które Kassynę zamieniło na Karinę, wspomina ich w dniu 7 listopada.

Melazyp
 obchodzi imieniny