Tego dnia świętują

Imię męskie, rzadko w Polsce występujące. Wywodzi się z łaciny, gdzie Apollinaris 'należący do Apollina, Apollinów' było przymiotnikiem, utworzonym od imienia boga Apollina (zapożyczonego zresztą przez Rzymian od Greków), opiekuna twórczości artystycznej. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Apollinaris, ang....

Zobacz więcej o: Apolinary
Obchodzi imieniny:
8 kwietnia,
18 kwietnia,
23 lipca,
23 sierpnia,
5 października

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. W literaturze występuje w postaci Caesarius. Formalnie zostało ono utworzone od imienia Caesar za pomocą sufiksu -ius, który tworzył nomina gentilicia lub przymiotniki oznaczające przynależność i pochodzenie. Imię Caesar ma etymologię do dziś nie wyjaśnioną. W archaicznej...

Zobacz więcej o: Cezary
Obchodzi imieniny:
25 lutego,
8 kwietnia,
22 sierpnia,
27 sierpnia,
3 listopada,
27 grudnia,
28 grudnia
Obchodzi imieniny:
8 kwietnia

Jest to imię przejęte do języków europejskich z greckiego za pośrednictwem łaciny. Greckie Dionýsios pochodzi od imienia boga Dionizosa (gr. Diónysos), syna Zeusa i Semele. Pierwotnie imię Dionýsios znaczy 'należący do Dionizosa'. Spolszczono to imię w formach Dionizy i Dionizjusz. Postaci z historii...

Zobacz więcej o: Dionizy
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
8 kwietnia,
2 września,
9 września,
20 września,
2 października,
9 października,
16 października,
16 listopada,
17 listopada,
26 grudnia,
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
8 kwietnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie jedno z najpopularniejszych cognominów. Pierwotnie oznaczało chłopca, który urodził się w styczniu (po łacinie mensis Ianuarius), ale z chwilą rozpowszechnienia się imienia było jednym z -imion szczęśliwych- (dobre omen). Możliwe też, że popularność bóstwa...

Zobacz więcej o: January
Obchodzi imieniny:
8 kwietnia,
4 maja,
10 lipca,
6 sierpnia,
19 września

Jest to złożone imię słowiańskie, z członami rado- (zob. Radogost, Radomił) i -sław. Człon pierwszy mógł ulec skróceniu, w którego wyniku powstała forma Rasław i Racław (Radosław - Radsław - Rasław / Racław). W dokumentach imię pojawia się w formach Radosław, Rasław, Radsław, Redsław od XII w. (od r....

Zobacz więcej o: Radosław
Obchodzi imieniny:
1 marca,
2 marca,
8 kwietnia,
8 września

Jest to żeńska forma imienia SIECIESŁAW. W kalendarzu pojawia się 6 kwietnia.

Zobacz więcej o: Sieciesława
Obchodzi imieniny:
8 kwietnia