Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
9 kwietnia

Jest to imię męskie, wywodzące się z języka greckiego. D-m-trios to pierwotnie przymiotnik od D-m-t-r - bogini płodów rolnych. W okresie klasycznym (u Ajschylosa) przymiotnik d-m-trios występuje jako przydawka do bios 'życie' i znaczy 'wiejski, rolniczy' (w sensie: życie na wsi). Jako imię własne D-m-trios,...

Zobacz więcej o: Dymitr
Obchodzi imieniny:
9 kwietnia,
8 listopada

Imię pochodzenia greckiego lub rzymskiego, wywodzące się od imienia nimfy, matki Hermesa lub od rzymskiej bogini przyrody, której imieniem nazwano miesiąc maj.Stosowane także jako zdrobnienie imienia Maria. Ponadto istnieją imiona arabskie (Maya) o identycznym brzmieniu, a w niektórych krajach również...

Zobacz więcej o: Maja
Obchodzi imieniny:
9 kwietnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się z rodowego cognomen jednej z gałęzi rodu Claudia. Najczęstszym praenomen w tym rodzie był Marcus, od którego Marcellus bezpośrednio się wywodzi (sufiks -ellus). Ród Marcelli był pierwotnie rodem plebejskim, a z czasem stał się patrycjuszowskim. Ze starożytności...

Zobacz więcej o: Marceli
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
19 lutego,
10 marca,
9 kwietnia,
14 lipca,
17 lipca
Obchodzi imieniny:
9 kwietnia
Obchodzi imieniny:
9 kwietnia