Tego dnia świętują

Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Dominica, wł. Domenica, hiszp. Dominga. Imię żeńskie Dominika nie jest w wykazach hagiograficznych reprezentowane często. Wystarczy tu dlatego wspomnieć o świętej z pierwszych stuleci. O drugiej mówimy pod hasłem: Maria Dominika Mazarello. Dominika, męczennica z Nikomedii....

Zobacz więcej o: Dominika
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia,
6 czerwca,
6 lipca

Imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od participium perfecti passivi (imiesłowu przeszłego biernego) czasownika dono, -avi, -atum 'dać, darować'. Donat (Donatus) to chłopiec 'dany przez Boga'. Jest to imię synonimiczne do teoforycznych imion: Adeodatus, Teodor, Natanael. Polskim odpowiednikiem może...

Zobacz więcej o: Donat
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
25 lutego,
7 kwietnia,
21 maja,
7 sierpnia,
5 października

żeński odpowiednik imienia Donat. Łacińskie donatus oznacza "darowany przez Boga". Donata obchodzi imieniny 17 lutego, 7 kwietnia, 21 maja, 17 lipca, 7 sierpnia, 5 października.Patronką tego imienia jest m. in. św. Donata, jedna z wczesnych świętych Kościoła katolickiego.

Zobacz więcej o: Donata
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
7 kwietnia,
21 maja,
7 sierpnia,
5 października

Męska forma imienia EPIFANIA. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Epiphanius, gr. Epipháneios, Epiphánios. Repertoria hagiograficzne wymieniają dziewięciu świętych tego imienia. Wszystkich tu, oczywiście, przedstawiać nie możemy. Niektórych wypada pominąć tym bardziej, że byli męczennikami, których ledwo wymienia...

Zobacz więcej o: Epifaniusz
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia

Imię pochodzenia greckiego: Heg-sippos 'przewodnik jeźdźców', utworzone na podstawie czasownika h-geomai 'prowadzę' i -hippos 'koń'. Z dziejów kultury starożytnej znamy Hegezypa, pisarza i oratora. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hegesippus, fr. Hégésippe, niem. Hegesipp, wł. Egesippo. Hegezyp, pisarz...

Zobacz więcej o: Hegezyp
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia

Jest to imię germańskie, złożone z her- (hari, niem. Heer) 'wojsko' i -mann 'człowiek, mąż' Całość interpretować można jako 'mąż należący do wojska, żołnierz'. Imię to nosił Herman von Salza (1170-1239), wielki mistrz Krzyżaków, który zawarł porozumienie z Konradem Mazowieckim w sprawie przybycia Krzyżaków...

Zobacz więcej o: Herman
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia,
11 kwietnia,
13 czerwca,
11 sierpnia

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Jest to imię złożone pochodzenia słowiańskiego. W pierwszym członie występuje prepozycja (przyimek) przed- (por. imiona Przedbor, Przedpełk, Przedwoj), a w drugim członie -sław. Forma Przecław powstała przez uproszczenie grupy -ds- (Przedsław - Przetsław - Przecsław - Przecław). Imię poświadczone jest...

Zobacz więcej o: Przecław
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen Rufinus, Rufina (dla kobiety), utworzone za pomocą sufiksu -inus od starszego cognomen Rufus, Rufa (rufus, -a, -um 'rudy, ruda'), częstego w rodzinie Cornelia. W Polsce jest to bardzo rzadkie imię. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rufinus, fr. Rufin,...

Zobacz więcej o: Rufin
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia,
19 lipca,
28 listopada

Imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik męskiego cognomen RUFIN. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Rufina, fr. Rufine, Rofine, Ruffine, wł. Rufina. W martyrologiach pojawiają się trzy męczennice określane tym imieniem. O jednej z nich mówić będziemy pod hasłem Teodot. Tu krótko o dwóch...

Zobacz więcej o: Rufina
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia,
10 lipca